Gamle ord i nye spor

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap, Samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Samlet støtte:1 000 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Mål

Hovedmål: Utvikle en digital lokalhistorisk avdeling i Lillestrømbibliotekene der innholdet formidles ut til publikum i samspill, samskaping og i nye sammenhenger. Delmål: Utvikle nye formidlingsmetoder rundt historiefortelling, særlig lokalhistorie, på tvers av kunstformer. Utvikle egne formidlingsopplegg sammen med andre kunstfelt. Utvikle og utvide bruken og innholdet av lokalhistorisk wiki. Lage egen lokalhistorisk billedbase som ligger åpent for publikum. Lage veiledninger og refleksjonsnotater rundt våre erfaringer som samles på bibliotekutvikling.no for bruk av andre.

Beskrivelse

Lillestrøm er en ung kommune sammensatt av flere ulike tettsteder, der historien varierer fra gammel og ærerik til ny og kaotisk. Mye av historien ligger nedskrevet i bygdebøker og er delvis samlet i lokalhistorisk wiki og andre nettressurser. Lillestrømbibliotekene ønsker å bidra til å finne fram de mange gode detaljene som ligger skjult disse stedene og få de fram i lyset. Vi ønsker å videreutvikle lokalhistorisk wiki med å få inn flere stemmer og historier mens de som husker dem fortsatt lever, øke deltakelsen av bidragsytere, samle inn bilder fra flere kilder og samle i digital base, og lage vandringsruter der man kan oppleve kommunen på andre måter.

Lillestrømbibliotekene har i ulik grad egne lokalsamlinger som er bestående av bygdebøker og tekster som i liten grad benyttes av andre enn spesielt interesserte. Innholdet oppleves utilgjengelig og uoversiktlig. Lillestrømbibliotekene har fått i oppgave å ta over ansvaret for lokalhistorisk wiki i kommunen, og ønsker å bruke det ansvaret for å lage en digital lokalhistorisk satsning på vår hjemmeside der ulike ressurser samles og tilgjengeliggjøres. I dag har vi en lokalhistorisk billedbase som ligger i biblioteksystemet Bibliofil- vi ønsker å flytte denne over til digitaltmuseum.no for å bedre tilgjengeligheten og brukervennligheten.

Innholdet i lokalhistoriskbase skal videreutvikles til ulike formidlingsopplegg slik at befolkningen i Lillestrøm deltar aktivt med å oppdage og utforme fortellingene. Lillestrøm bibliotek vil være hovedarena for disse formidlingene. Der er det to scener med full rigg, podcaststudio, spill- og filmrom med kinolyd og mulighet for digital historiefortelling via 6 skjermer. Ansatte på biblioteket har blitt opplært i podcast og strømmingen, og fungerer i dag som teknikere på ulike arrangement- så mulighetene for å dele formidligen og opplevelsene videre er gode. Vi har utviklet egen nettside www.lillestrombibliotekene.no der denne formidlingen vil samles.

Formidlingsmåtene vi skal bruke skal vi teste ut på biblioteket i Lillestrøm som formidlingslaboratorium der vi inngår forpliktende samarbeid med andre kunstfelt for å utvikle formidlingskonsepter. Dette gjøres på grunnlag av prosjektet Litteraturcamp der vi samarbeider med andre bibliotek rundt oss om å øke og forsterke formidlingen vi gjør selv. Erfaringene derifra blir dratt inn i dette prosjektet og danner grunnlag for å teste ut nye formidlings metoder og sammensetninger. Vi ønsker også å teste ut om lokalhistorie kan berike andre arrangementer? Eksemplevis: Krimkveld krydret med lokalhistoriske krimsaker, Naturlyrikk og naturskildringer fra lokalhistorie, familieliv før og nå, Hvordan var det å gå på skole før og nå?

Noen ideer og tiltak drøftet med samarbeidspartnerne
– Lage digitale fortellinger om konkrete hendelser i kommunens historie som legges inn på lokalhistorisk wiki og også lages som vandrerute med kart og guide. Her har vi samarbeid med Starburst stories og Visyn Lillestrøm- biblioteket leverer innhold til tjenestene, samarbeidspartnere bidrar med å sette sammen i filmer og digitale fortellinger.
– Invitere til besteforeldrekvelder der fortellinger innsamles, bilder vises og dokumenteres inn i lokalhistorisk wiki, filmes og klippes sammen inn i lokalhistorisk wiki
– Utvide DKS opplegg rundt vikingtid, krig mot svenskene, den industrielle revolusjon tømmerdrift, okkupasjon under 2. verdenskrig- ta utgangspunkt i eksisterende DKS produksjoner og være med på å videreutvikle dem med mer stoff fra lokalhistorien
-Kunstverksteder med utgangspunkt i Henrik Sørensen for barn og unge- digitale utstillinger, fysiske vandreruter
– Byen før og nå- fotohistorisk prosjekt der man samler bilder fra samme adresse til ulike tider for å følge utviklingen
-Lage
-utvikle revy- og teatertablåer fra lokalhistorien i samarbeid med Kulturskolen og teatergruppa for barn
Levere innhold til ulike workshops for barn, unge og voksne- mangaillustrasjon av lokalhistorie, skrive- og tekst workshops for teater, revy og musikalnumre både for kulturskolen og seniorteateret

Gjennom dette prosjektet ønsker vi virkelig å riste liv i formidlingen av lokalhistorie og gjøre den langt mer tilgjengelig for folk flest. Vi tror at våre erfaringer, kurs og resultater vil være inspirerende og nyttige for de fleste bibliotek i Norge som sitter med egen lokalsamling som brukes i liten grad. Ikke minst ser vi frem til å kunne inkorporerer NBs digitale tjenester inn i vårt digitale tilbud på en mer fremtredende måte enn i dag- og da særlig i forbindelse med lokalhistorisk wiki