Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Demo Deichman – bibliotekets sandkasse!

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: Deichman bibliotek ønsker å utvikle en strukturert arbeidsmodell for utvikling og testing av nye bibliotek, bibliotekkonsepter og bibliotektjenester; et metodeverk som benytter etableringer av nye Demo-bibliotek til å utvikle tilbud […]

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Hovedmålet er å etablere formidlingsløsninger som gir gode digitale bibliotekopplevelser for brukerne. o Delmål 1: Etablere samarbeidsmodell med leverandør(er). o Delmål 2: Etablere samarbeidsforum mellom Deichman og samarbeidsbibliotek som sikrer […]

Tjenesteplattform for norske bibliotek

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 1 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Deichman har de siste seks årene utviklet en rekke programvareløsninger som bør komme de andre bibliotekene i Norge til gode. Hovedmålet i dette prosjektet er å gjøre disse systemene tilgjengelig […]

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 600 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: – Drive systematisk oppsøkende bibliotekvirksomhet med mål om å nå alle 8. klassinger i Oslo i to-årig pilotprosjekt – Utviklings-/breddeprosjekt for hele fylket som inkluderer alle bydeler – Gjennom mengdetrening […]

Representasjon! Unge viser vei

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: – Skape varig endring i formidlingsarbeidet for målgruppen 13-20 år gjennom to-årig pilotprosjekt, i tett samarbeid med unge selv – Utvikle en modell for ungdomssatsning som kan testes i andre […]

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Deichman nærer en dyp bekymring for hvordan bibliotekene skal gjøre seg relevante for en av gruppene vi per i dag når i altfor liten grad: ungdom 13-20 år. Hvordan møte […]

Digital alfabetisering

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Seniornett og Deichman har sammenfallende mål i å styrke den digitale alfabetiseringen i befolkningen, ikke minst blant de eldre generasjonene, der behovet er stort, men kunnskapen og motivasjonen ikke alltid […]

Hva er en bibliotekutstilling?

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: En typisk bibliotekutstilling har tradisjonelt vært synonymt med en bokutstilling. Deichman vil undersøke innovative utstillingsløsninger i biblioteksrommet, der både i innhold, format og utforming spiller på lag med hele bibliotekets […]

Biblioteksystem som plattform

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 750 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Deichmanske bibliotek lanserte i 2016 et helt nytt biblioteksystem, og plattform for utvikling av bibliotektjenester. Målet med dette prosjektet er å gjøre det mulig, for andre bibliotek og kommersielle aktører, […]

Verktøy for skole- og folkebibliotek

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Prosjektmål: Utvikle en prototyp på bestillingsplattform for tjenester tilbudt av folkebibliotek til videregående skoler. Effektmål: Skape gode forutsetninger for mer effektivt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Styrke folkebibliotekets utførerkompetanse som […]