Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Litterært pusterom i hele kommunen

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Prøve ut shared reading på flere bibliotekfilialer og steder, for flere målgrupper på ulike tider.

Gamle ord i nye spor

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmål: Utvikle en digital lokalhistorisk avdeling i Lillestrømbibliotekene der innholdet formidles ut til publikum i samspill, samskaping og i nye sammenhenger. Delmål: Utvikle nye formidlingsmetoder rundt historiefortelling, særlig lokalhistorie, på […]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Lillestrømbibliotekene skal utvikle et litteraturhuskonsept med arbeidstittel «Litteraturkonsept – INNE» og «Litteraturkonsept – UTE». Konseptet INNE skal ha base i det nye biblioteket som åpner i Lillestrøm by og konseptet […]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 600 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Forprosjektet skal legge til rette for å igangsette et hovedprosjekt (2022-2025) ved å samle data og gjennomføre en pilot. Nye samarbeidsformer skal testes ut i bibliotekene i den nye sammenslåtte […]

Camp formidling

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Teste ut og videreutvikle metoder og praksis innenfor formidling. Etablere en sterkere delingskultur over kommunegrensene. Igangsette fast samarbeid rundt ungdomslitteratur spesielt. Bistå hverandre med gjennomføring av formidlingstiltak. Styrke samarbeidet.

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 1 050 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Målet med prosjektet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å kunne etablere et kunnskapsbibliotek i Lillestrøm, basert på hovedsporet om at biblioteket skal bygge opp under visjonen om Lillestrøm som […]

Fra boklager til veiviser og veileder

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Sørum bibliotek vil utvide sitt arbeidsområde til også å omfatte førstelinjetjeneste for kultur og kommunes reiselivstjenester. I løpet av prosjektperioden vil bibliotekets begge avdelinger profesjonalisere sitt samarbeid med lag og […]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016

Mål: Mål Prosjektet skal legge grunnlag for politiske beslutning i Skedsmo kommune om det skal etableres bibliotek i Lillestrøm. Hovedformålet med prosjektet er å finne fram til gode samarbeidsmodeller, lokalt, regionalt […]

Litteraturtoget Tertitten

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Sørum bibliotek og Tertitten museumsjernbane samarbeider om flere spennende litteraturformidlingsarrangementer. Toget fungerer som arena, kulisse og tema for flere av arrangementene, og biblioteket sørger for et allsidig innhold.

Bok i park

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Vi vil gjøre biblioteket mer synlig i kommunen og skape leselyst i sommertiden. Hovedbiblioteket ligger på Strømmen. Byen Lillestrøm har ikke noe bibliotek, og filialen på Skedsmokorset er stengt hele […]