Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 600 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Forprosjektet skal legge til rette for å igangsette et hovedprosjekt (2022-2025) ved å samle data og gjennomføre en pilot. Nye samarbeidsformer skal testes ut i bibliotekene i den nye sammenslåtte [...]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 1 050 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Målet med prosjektet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å kunne etablere et kunnskapsbibliotek i Lillestrøm, basert på hovedsporet om at biblioteket skal bygge opp under visjonen om Lillestrøm som [...]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Sørum bibliotek vil utvide sitt arbeidsområde til også å omfatte førstelinjetjeneste for kultur og kommunes reiselivstjenester. I løpet av prosjektperioden vil bibliotekets begge avdelinger profesjonalisere sitt samarbeid med lag og [...]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016

Mål: Mål Prosjektet skal legge grunnlag for politiske beslutning i Skedsmo kommune om det skal etableres bibliotek i Lillestrøm. Hovedformålet med prosjektet er å finne fram til gode samarbeidsmodeller, lokalt, regionalt [...]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Sørum bibliotek og Tertitten museumsjernbane samarbeider om flere spennende litteraturformidlingsarrangementer. Toget fungerer som arena, kulisse og tema for flere av arrangementene, og biblioteket sørger for et allsidig innhold.

Bok i park

Avsluttet

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Vi vil gjøre biblioteket mer synlig i kommunen og skape leselyst i sommertiden. Hovedbiblioteket ligger på Strømmen. Byen Lillestrøm har ikke noe bibliotek, og filialen på Skedsmokorset er stengt hele [...]

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Vårt mål er å skape lokalt engasjement og diskusjon på tvers av alder, etnisk bakgrunn og politisk ståsted. Dette legges det tilrette for ved å inviterer til korte foredrag/innlegg om [...]