Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

«Jakten på sannheten» ut til alle

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Effektmål: Bygge robuste mediebrukarar. Utvikle biblioteka sitt bidrag til auka kunnskap og kompetanse i å navigere trygt i informasjonsstraumen. Resultatmål: Utvikle ein modell for fylkesbibliotek som ønskjer å tilby «Jakten […]

Kritisk tenkning i den digitale tidsalder

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet med dette forprosjektet er å kartlegge og etablere et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og folkebibliotekene i Agder-regionen. Vi ønsker å styrke vårt arbeid med formidling av informasjonskompetanse, spesielt rettet mot […]

Sammen om lesing

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 900 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: Sammen om lesing vil koble lokale krefter som i fellesskap skal arbeide frem løsninger og tiltak som skaper leselyst for en utvalgt målgruppe. De ni kommunene i Innlandet som deltar […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Vi ønsker å skape en ny møteplass for barnehagelærere og bibliotekarer, med lesestunder og litteratur og for de minste som hovedtema. Konferansen planlegges som del av fylkesbibliotekenes satsing på «Leselyst […]

Res Bibliotheca

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: Lier bibliotek skal ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler i Lier ved å skape møteplasser som fremmer fellesskap, lokaldemokratisk engasjement og som bidrar positivt til helsefremmende lokalsamfunn. Lier bibliotek skal […]

Klimafestival for born og unge

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Bergen Offentlige Bibliotek vil gje born og unge (4 til 16 år) kunnskap, handlekraft og ei kjensle av å bli tekne på alvor i klima- og berekraftsspørsmål ved å etablere […]

Demo Deichman – bibliotekets sandkasse!

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: Deichman bibliotek ønsker å utvikle en strukturert arbeidsmodell for utvikling og testing av nye bibliotek, bibliotekkonsepter og bibliotektjenester; et metodeverk som benytter etableringer av nye Demo-bibliotek til å utvikle tilbud […]

Bærekraftig utvikling av bibliotek

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Haugesund bibliotek

Samlet støtte: 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: – Utvikle en bærekraftstrategi for folkebiblioteket – Utvikle et nettkurs for hvordan andre bibliotek kan gjøre det samme – Inkludere alle ansatte i arbeidet med bærekraft – Styrke kunnskapsnivå i […]

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet er å gjøre bibliotekene i Troms i stand til å skape og opprettholde lesere, fra tidlig barndom til alderdom. Sammen med bibliotekene og eksterne samarbeidsparter søker vi å systematisere […]

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Formålet med prosjektet er å gjøre bibliotekenes innholdsproduksjon og formidling på nett mer effektiv. Vi vil formidle kunnskap og litteratur til innbyggere i Rogaland, gjøre bibliotektjenestene kjent for nye brukere […]