Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Kritisk tenkning i den digitale tidsalder

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet med dette forprosjektet er å kartlegge og etablere et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og folkebibliotekene i Agder-regionen. Vi ønsker å styrke vårt arbeid med formidling av informasjonskompetanse, spesielt rettet mot […]

Informasjonsknutepunkt Agder, hovedprosjekt

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Vi ønsker å bistå regionale fagmiljøer med å dekke informasjonsbehov bedre gjennom ulike aktiviteter som seminar, webbaserte løsninger og utadrettet arbeid.

Informasjonsknutepunkt Agder

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: I dette forprosjektet ønsker vi ved universitetsbiblioteket i Agder sammen med folkebiblioteket i Kristiansand å undersøke hvordan informasjons-innhenting praktiseres hos ulike fagmiljøer i distriktet, og utrede om det finnes muligheter […]