Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet er å gjøre bibliotekene i Troms i stand til å skape og opprettholde lesere, fra tidlig barndom til alderdom. Sammen med bibliotekene og eksterne samarbeidsparter søker vi å systematisere […]

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet er at flest mulig av foreldrene og/eller personal i barnehagene i Troms skal bli opplyst om viktigheten av høytlesing. Dette får vi til ved å ta i bruk to […]

Aktiv formidling i Finnmark 2024

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 850 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Økt formidling i folkebibliotekene i Finnmark. I utkast til regional bibliotekplan i Finnmark har vi mål om at bibliotekene formidler «kunnskap og læring» og «kultur og litteratur». I utkastet står […]

Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Utvikle Folkebiblioteket som kunnskapsaktør i lokalsamfunnet Forankre prosjektet Folkebiblioteket som kunnskapsaktør i hele det sammenslåtte fylket Troms og Finnmark. Målet vil fremdeles være å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør […]

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023, 2024

Mål: Skriv kort om hva du vil oppnå med prosjektet. (Maksimalt 1000 tegn) Når Mikromarc fases ut må mange bibliotek i fylket ha nytt biblioteksystem. Bibliotekene i fylket ønsker at fylkesbiblioteket […]

Sammen om nordnorsk litteratur

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Mål: Prosjektet skal utvikle en varig samhandling mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge med Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 som redskap og plattform for økt samarbeid.

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 800 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020, 2021

Mål: Utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.

Nasjonal kvensk bibliotektjeneste

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Forprosjektet til Nasjonal kvensk bibliotektjeneste tar utgangspunkt i at kvensk språk i 2005 ble anerkjent som minoritetsspråk i Norge. Inntil da ble litteratur i kvensk språkform utgitt mer spredt og […]

Finnmarksbibliotekene

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 2 700 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016, 2017

Mål: Mål for prosjektet: Prosjektet skal utvikle bedre bibliotektjenester for Finnmarks innbyggere gjennom regionale biblioteksamarbeid med fokus på kompetanseheving og styrking innenfor formidling og synliggjøring av bibliotekene. Delmål: 1. Etablere formelle […]

BibliotekCamp2015

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Målet er å arrangere en Unconference i Nord-Norge i 2015 for å stimulere til utvikling av nye tjenester og aktiviteter, og at bibliotekene blir mer attraktive og innovative. Et ønsket […]