Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Formålet med prosjektet er å utvikle en felles formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland som gir en mer gjenkjennelig, moderne og brukervennlig tjeneste for publikum, samtidig som det bidrar til økt [...]

Aktiv formidling i Rogaland 2023

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 125 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Å få flere til å lese og gjøre litteraturen og biblioteket synlig på nye arenaer i Rogaland. Resultatmål: Økt utlån i folke og skolebibliotekene i Rogaland Flere aktive lånere i [...]

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 750 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Effektmål: bibliotekene i Rogaland som kompetanse- og kraftsentre for lesing og litterære samtaler i hverdagen Resultatmål: Økt utlån i folke og skolebibliotekene i Rogaland Flere aktive lånere i bibliotekene i [...]

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Målet for tiltakene i denne søknaden er nye lesere og økt utlån i bibliotekene i Rogaland.