«Sommerles» for voksne

  • Prosjekteier Åmli bibliotek
  • Antall år 1
  • Samlet støtte 60000 kr

Mål

Målet vårt er å stimulere barn og voksne til aktiv fritidslesing gjennom å tilby temautstillinger for barn og voksen og forfatterbesøk/foredrag med forfattere som appellerer både til barn og voksne.

Beskrivelse

Vi vil bruke "Sommerles" for barn som innfallsvinkel til vårt prosjekt.

Vi mener en god måte å motivere barn til fritidslesing er dersom de ser at også de voksne leser.

Vi ser at dersom ferske / uerfarne lesere tar to mnd. sommerferie fra lesing og bøker så går mye i glemmeboka og de vil ha et dårligere utgangspunkt når skolen starter igjen.
Biblioteksjefen er en ofte brukt foredragsholder på foreldremøter der lesing og leseopplæring er tema. Vi oppfatter det slik at foreldregruppe har tillit til oss på biblioteket som gode formidlere av litteratur.
Vi håper at vi med dette prosjektet skal klare å gi et puff i retning av at litt flere oppsøker biblioteket sammen med barna i sommerferien og gjennom egen tiltakelse i "Sommerles" for voksne en økt leseglede og derigjennom inspirerer sine barn eller kanskje barnebarn?

Vi ønsker med andre ord å lage en lokal variant av "Sommerles" rettet inn mot voksne.

Vi vil i løpet av sommeren ha tre temautstillinger som viser aktuell litteratur for alle aldersgrupper.
Til hvert tema vil vi lage en utstilling med litteratur både til barn, ungdom og voksne. Nytt tema markeres med forfatter/foredragsholder. Vi tenker oss foredrag som enten er for en bred aldersgruppe eller et forfatterbesøk der vi må ha to «forestillinger».
Foreløpig er de tre tema: "Krim og spenning", "Glede i naturen" og "Bokvenner og vennskap i bøker"

Vi ønsker å videreutvikle et allerede etterspurt bibliotektilbudet om sommeren.

Vi mener at dette prosjektet vil bidra til å støtte opp under det gode samarbeidet mellom bibliotek og skole ang. leseopplæring og lesekompetanse hos barn.

Vi vil utarbeide informasjonsmateriell som skal friste og informere om sommerles for voksne. Vi vil selvfølgelig bruke FB, men også trykt materiell og distribusjon gjennom skolens kanaler; utdeling og SMS. Vi regner også med at vi får den lokale ÅmliAvisa med på laget.

Åmli bibliotek har sommeråpent 4 dager i uka, da åpner vi kl 10. mange av våre nabobibliotek har stengt deler av sommeren, vi er stolte av å kunne tilby sommeråpent bibliotek.

For å videreutvikle biblioteket som en møteplass hvor det er attraktivt å sette seg ned og bli inspirert til å lese , vil vi i perioden tilby et bredere utvalg av aviser enn vi vanligvis har økonomi til. Vi vil og benytte anledningen til å fokusere på muligheten til å bruke Pressreader via biblioteket.
Om folk tilbringe mer tid på biblioteket sammen med barna, vil det gi oss bedre mulighet for veiledning og samtaler om litteratur. Biblioteket har en sentral plassering, midt i Stasjonsparken, det gjør at vi har mange turister som stikker innom, dette er en gruppe vi også gjerne vil ha som lånere.

Vi ønsker å videreutvikle et allerede etterspurt bibliotektilbudet om sommeren gjennom å prøve ut dette konseptet.
Dersom tiltaket blir populært er det et konsept vi tenker at vi også kan bruke i andre ferier i en noe mindre målestokk.

Vi vil prøve å lage brosjyrer og materiell slik at det lett kan tilpasses andre årstider og tema. Da vil utprøvinga kunne ha effekt også framover uten altfor stor arbeidsinnsats.

Vi mener at dette konseptet også burde kunne brukes hos andre. Vi har god kontakt med noen av de andre små nabobiblioteka og vil selvfølgelig gjerne invitere til utveksling av utstillingsmateriell og dele erfaringer med dem. For bibliotek med forholdsvis små ressurser er det absolutt nyttig å kunne dra nytte av hverandres erfaringer. Dette er et prosjektkonsept som både kan skaleres opp og ned.