BibPed

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:NTNU Universitetsbiblioteket
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:25 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Forskningsprosjektets mål er å:
– få innsikt i bibliotekansatte som undervisers oppfatning av egen undervisning og pedagogiske selvtillit
– kartlegge effekten av et gjennomført kompetansehevingsprosjekt
– bruke forskningsbasert kunnskap til å forbedre praksis ved UB
– dele erfaringer med institusjoner i inn- og utland

Beskrivelse

NTNU Universitetsbiblioteket arrangerte i 2021 BibPed, et pedagogikkurs for bibliotekansatte som underviser på UB. Dette opplegget var inspirert av et lignende kompetansehevingsprosjekt ved UBO. I den forbindelse vil vi se på hvilken pedagogisk kompetanse de som underviser på UB har fra før, og hva de tenker om sin egen kompetanse og undervisning, og hvordan de oppfatter at BibPed har påvirket dette. Sara Røddesnes var med på å planlegge og arrangere BibPed, og hun er nå avsvarlig for dette prosjektet.

Hun har allerede kartlagt hvordan kursdeltakerne opplevde undervisning og kompetanse i forkant av kurset, og hun vil nå også innhente data om hvordan det står til nå og seks måneder etter BibPed. Hun vil undersøke dette ved hjelp av spørreundersøkelser og intervju. Alle deltakerne, rundt 30, har fått tilsendt spørreundersøkelser før, mellom første og andre samling, rett etter andre samling, og vil også få tilsendt et spørreskjema seks måneder etter BibPed. I tillegg har Sara gjennomført intervju med 13 av deltakerne før BibPed, og ønsker nå å gjennomføre et intervju med dem igjen snart, og enda ett om seks måneder.

Dette forskingsprosjektet vil gi viktig informasjon om bibliotekansattes pedagogikkompetanse, deres forhold til egen undervisning, og effekten av kompetansehevingstiltak. Undervisning av god kvalitet er et satsningsområde ved NTNU UB, og det samme gjelder andre UH-bibliotek. Siden ikke alle som jobber med undervisning har pedagogikkfaglig bakgrunn kan pedagogikkurs være relevant for flere. Vi nøt godt av at UBO delte erfaringer med oss i vårt arbeid med BibPed. For å optimalisere nytten for oss selv og andre ønsker vi i vårt tilfelle å gjøre en grundig og forskningsbasert evaluering og dele funnene med andre institusjoner. Sara planlegger å skrive og få publisert en vitenskapelig artikkel basert på prosjektet, og holde foredrag på konferanser for å dele funnene med andre institusjoner både i inn- og utland. Det vil også være aktuelt å dele erfaringer i bransjetidsskrift som for eksempel Bok & Bibliotek.

Prosjektet er godkjent av NSD.