Nye tjenester

Nye tjenester og utvikling av tilbud fysisk og digitalt. Program, arrangementskompetanse, møteledelse, verksteder, aktiviteter, oppsøkende bibliotekvirksomhet.