Synliggjøring og markedsføring

Her finner du kompetansehevende ressurser om synliggjøring av bibliotekets tjenester og synliggjøring av biblioteket i samfunnet/samfunnsdebatten, samt markedsføring og kommunikasjon rettet mot bestemte målgrupper.