Administrasjon og ledelse, Nye tjenester

Startpakke for meråpent bibliotek

Et nettkurs som gjør det enklere for deg å etablere meråpent bibliotek.

Velkommen til kurset Startpakke for meråpent!

Dette kurset er et verktøy som gjør det enklere for bibliotekledere å komme i gang med arbeidsprosessene for å gjøre nye bibliotek meråpne.

Det kreves ingen forkunnskap. Kurset kan følges i rekkefølgen det er satt opp eller de ulike delene kan brukes som en sjekkliste parallelt med arbeidet rundt etablering av meråpent. Det er også mulig å ta deler av kurset hver for seg ut fra lokale behov.

Varighet på kurset er avhengig av deltakernes forkunnskap om temaene og hvordan kurset brukes

Kursprodusenter

Kurset er produsert vinter-vår 2022 av Britt Ellingsdalen fra Rogaland fylkesbibliotek, Stian Færden Kristiansen fra Viken fylkesbibliotek, Anja Angelskår Mjelde fra Bibliotekutvikling Vestland og Anita Hvarnes Evensen fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Aud Jorunn Haugen Hakestad fra Klepp bibliotek har bidratt tungt til leksjonen om personvern.