bruker ved låneautomat

Startpakke for meråpent bibliotek

Et nettkurs som gjør det enklere for deg å etablere meråpent bibliotek.

Velkommen til kurset Startpakke for meråpent!

Dette kurset er et verktøy som gjør det enklere for bibliotekledere å komme i gang med arbeidsprosessene for å gjøre nye bibliotek meråpne.

Det kreves ingen forkunnskap. Kurset kan følges i rekkefølgen det er satt opp eller de ulike delene kan brukes som en sjekkliste parallelt med arbeidet rundt etablering av meråpent. Det er også mulig å ta deler av kurset hver for seg ut fra lokale behov.

Varighet på kurset er avhengig av deltakernes forkunnskap om temaene og hvordan kurset brukes

Ansvarlig: Rogaland fylkesbibliotek, Viken fylkesbibliotek, Bibliotekutvikling Vestland og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Kurset er produsert vinter-vår 2022

Kurset inneholder

  • 13 Leksjoner