Samlingsoppbygging

Utvikling, drift og vurderinger av fysisk og digitalt innhold, innkjøp, kassering, fjernlån,