Administrasjon og ledelse

Digitalt påfyll: Bibliotek24

Prosjektgruppen i Digin presenterer status og framtidig organisering for Bibliotek24. Du får også vite om spennende aktiviteter som kommer i 2023.  

Prosjektgruppen i Digin presenterer i dette digitale påfyllet fra 16.02.2023 status og framtidig organisering for Bibliotek24. Du får også vite om spennende aktiviteter som kommer i 2023.  

Bibliotek24 er et felles løft i bibliotek-Norge, et innkjøpssamarbeid (konsortie) etablert i 2022. Alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman/Oslo står bak selskapet, med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Selskapet springer ut fra prosjekt Digin. 

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Annenhver uke kan du få et digitalt foredrag om aktuelle bibliotekspørsmål. Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet, og står fortsatt som redaktør for tilbudet, og tar imot ønsker og innspill om innhold.