Prosjektarbeid i bibliotek

Et nettkurs for deg som vil lære mer om prosjektarbeid og bli tryggere i rollen som prosjektleder.

Et nettkurs for deg som vil lære mer om prosjektarbeid og bli tryggere i rollen som prosjektleder.

Prosjektarbeid i bibliotek er et kurs som skal gi bibliotekansatte som ønsker å drive bibliotekutvikling, bedre kunnskap om å planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter i bibliotek. Kurset har som mål å være et praksisnært nettkurs, med utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets midler til bibliotekutvikling og statens anbefalte prosjektmodell prosjektveiviseren.no.

Kurset krever ingen forkunnskaper i prosjektarbeid, men skal gi inspirasjon og trygghet for deg som skal i gang med prosjektarbeid i bibliotek. Du kan ta kurset fra start til slutt, eller bare de emnene du er mest interessert i.

Kurset er delt opp i fire deler, som alle avsluttes med arbeidsoppgaver. Du velger selv om du gjør disse oppgavene. De skal være et hjelpemiddel for deg som ønsker å øve litt mer på planlegging og gjennomføring av et prosjekt.

Ansvarlig: Innlandet fylkesbibliotek i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen Offentlige bibliotek og Rogaland fylkesbibliotek

Illustrasjon av mann som holder en laptop. Over laptopen er det en lyspære og en rakett som skyter fart oppover.

Publisert november 2023.

Kurset inneholder

  • 4 Leksjoner
  • 14 Emner