Digitalt påfyll: spillrommet 37

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er prosjektleder for Spill for Helsa, leder for Spillrommet 37 og spesialbibliotekar ved Horten bibliotek. 
På Digitalt påfyll forteller han om prosjektet. 

Spillrommet på Kulturhuset 37 i Horten er en viktig del av kommunens folkehelsearbeid. I 2018 ble Horten en kommune i Program for Folkehelse. To prosjekter fikk midler fra programmet. 

Ett av dem var Spill for helsa – eller Spillprosjektet som det kalles til daglig. Ønsket var å bruke gaming som helsefremmende verktøy. Spillrommet 37 er blitt et møtested for alle som liker å spille, uansett om det er dataspill, brettspill eller rollespill!

Les mer om Spillrommet 37

Videoen er et opptak fra februar 2024