Informasjonskompetanse

Medie- og informasjonskompetanse, kildevurdering, søking, referansearbeid, ytringsfrihet, opphavsrett, personvern