Administrasjon og leiing

Her finn du tema som strategisk kompetanseutvikling, tilrettelegging, samskaping, driftsmodellar og tverrfagleg samarbeid.