Administrasjon og ledelse

Her finner du temaer som prosjektarbeid/prosjektledelse, endringsledelse, strategisk kompetanseutvikling, tilrettelegging, prosessledelse, samskaping, driftsmodeller
tverrfaglig samarbeid og strategisk kompetanseutvikling.