Bibliotek og samfunn

Her finner du kompetansehevende ressurser om ulike brukergrupper og brukerbehov , bibliotekets rolle i et flerkulturelt samfunn, biblioteket rolle som møteplass, lokalsamfunn og demografi, samt statistikk og analyse