Bibliotek og samfunn

Her finn du kompetansehevande ressursar om ulike brukargrupper og brukarbehov, bibliotekets rolle lokalt og regionalt, samt statistikk og analyse.