Digitalt påfyll: Deichmans formidlingsplattform

Deichman presenterer sin formidlingsløsning, en helhetlig løsning som kombinerer nettsider, biblioteksystemet og administrasjon.

Marianne Rødsåsen, Deichmanske bibliotek, presenterer bibliotekets formidlingsløsning.

Med formidlingsløsningen menes publikums digitale innganger til biblioteket og bibliotekets tjenester, samt et grensesnitt hvor ansatte kan administrere disse. Formidlingsløsningen henter data om samlingen og lånere fra biblioteksystemet.

Nettsiden til Deichman er den mest besøkte siden i Oslo kommune. Svært mange som ikke bor i kommunen benytter seg også av denne siden og det Deichman tilbyr.

Videoen er et opptak fra 02.februar 2023

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Annenhver uke kan du få et digitalt foredrag om aktuelle bibliotekspørsmål. Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet, og står fortsatt som redaktør for tilbudet, og tar imot ønsker og innspill om innhold.