Befolkningsundersøkelser om bruk av bibliotek

Nasjonalbiblioteket gjennomfører kvartalvise spørreundersøkelser for å se på befolkningens bibliotekbruk.

Datainnsamlingen gjennomføres av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på ca 1000 respondenter.