Befolkningsundersøkelser

En av fire kjenner til Sommerles

En undersøkelse gjennomført i september 2023 viser at en av fire har hørt om Sommerles 2023. Selv om bibliotekene har vært den største kilden til informasjon om Sommerles, har også skolene bidratt til å øke kjennskap til kampanjen.

Nasjonalbiblioteket gjennomfører jevnlig undersøkelser i befolkningen for å se på utviklingen i bruk av folkebibliotekene samt undersøke befolkningens holdninger til bibliotek. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på ca. 1000 respondenter.

Stabil kjennskap til Sommerles

Både i september 2022 og september 2023 har Nasjonalbiblioteket fått gjennomført en befolkningsundersøkelse der det har blitt stilt spørsmål om kjennskap til Sommerles. I september 2023 svarer 23,5 prosent at de har sett eller hørt noe om Sommerles-kampanjen. Dette er svært likt med resultatet fra september 2022, da 24,3 prosent svarte at de hadde hørt om Sommerles 2022.

På spørsmål om hvor de har hørt om kampanjen, svarer 47 prosent av de som kjenner til Sommerles 2023 at de har fått informasjon om kampanjen fra biblioteket. Deretter følger skole med 39 prosent, mens 30 prosent har hørt om Sommerles gjennom familie, venner eller bekjente.

«Alt sammen, på biblioteket» har blitt lagt merke til

Befolkningsundersøkelsen i september 2023 inneholdt også spørsmål om kjennskap til bibliotekenes kampanje «Alt sammen, på biblioteket». Fem prosent av respondentene opplyser at de har lagt merke til kampanjen i løpet av de siste fire månedene.

Personer som oppga at de hadde sett kampanjen fikk et oppfølgingsspørsmål om hvor de har sett den. Av de som husker å ha sett kampanjen, svarer 37 prosent at de har sett den i bibliotekrommet. 25 prosent svarer at de har lagt merke til kampanjen i sosiale medier, 24 prosent på informasjonsskjermer i offentlig rom og 23 posent har sett kampanjen i nettaviser/medier.

Halvparten av befolkningen har benyttet seg av et folkebibliotek det siste året

Undersøkelsen inneholder flere spørsmål om bruk av folkebibliotek. På spørsmål om når man sist fysisk besøkte et folkebibliotek svarer 32 prosent at de har besøkt et folkebibliotek de siste tre månedene og 17 prosent at de har besøkt biblioteket i løpet av de siste 3-11 månedene. Sammenlagt svarer dermed 49 prosent at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. Det er den høyeste andelen vi har målt i tilsvarende målinger siden før koronapandemien. I mars 2020 svarte 51 prosent at de hadde besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året.

I undersøkelsen får respondentene spørsmål om de har benyttet seg av et folkebiblioteks tjenester enten fysisk, digitalt eller en kombinasjon av fysisk og digital. I september svarer 50 prosent av respondentene at de har benyttet seg av et folkebibliotek enten fysisk og/eller digitalt i løpet av de siste 12 månedene. 23 prosent har benyttet seg av biblioteket kun fysisk, 6 prosent svarer at de kun har brukt digitalt tilbud, og 21 prosent svarer at de har benyttet folkebibliotek både fysisk og digitalt.

Les mer