Befolkningsundersøkelser

Åtte av ti har lest bok det siste året

I en undersøkelse i juni 2024, svarer åtte av ti at de har lest/hørt på minst en bok det siste året. Tre av fire oppgir at den siste boken de leste var i papirbokformat, mens de resterende svarer e-bok eller lydbok. Syv av ti kjenner til at bibliotekene tilbyr e-bøker og lydbøker, men et mindretall har benyttet seg av tilbudet.

Nasjonalbiblioteket gjennomfører jevnlig undersøkelser i befolkningen for å se på utviklingen i bruk av folkebibliotekene samt undersøke befolkningens holdninger til bibliotek. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter.

Tre av fire leser papirbok

81 prosent av respondentene svarer at de har lest/hørt på en bok i løpet av det siste året.

I undersøkelsen i juni ble det stilt spørsmål om befolkningens lesevaner, i tillegg til bibliotekbruk. 81 prosent av respondentene svarer at de har lest/hørt på en bok i løpet av det siste året. Når de deretter får spørsmål om hvilket format den siste boken de leste/hørte på var, svarer 74 prosent at dette var en papirbok. 9 prosent forteller at siste bok de leste/hørte på var en e-bok, mens 18 prosent hørte på lydbok som siste bok de konsumerte.

Syv av ti svarer at de kjenner til at folkebibliotekene låner ut e-bøker og lydbøker, og 14 prosent svarer at de har benyttet seg av dette tilbudet fra folkebibliotekene.

Halvparten av befolkningen har benyttet folkebibliotek det siste året

På spørsmål om når man sist besøkte et folkebibliotek svarer 32 prosent at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av de siste tre månedene. Legger man til de 15 prosentene som svarer at de sist besøkte et folkebibliotek for 3-11 måneder siden, ser vi at 47 prosent har besøkt et folkebibliotek det siste året. I desember 2023 lå denne andelen på 48 prosent, og det har ligget relativt stabilt i de siste målingene Nasjonalbiblioteket har gjennomført i befolkningen.

47 prosent har besøkt et folkebibliotek det siste året.

I undersøkelsen får respondentene spørsmål om de har benyttet seg av et folkebiblioteks tjenester enten kun fysisk, kun digitalt eller en kombinasjon av fysisk og digitalt i løpet av det siste året. I målingen i juni svarer 22 prosent at de har benyttet seg av biblioteket kun fysisk, 6 prosent svarer at de kun har brukt digitalt tilbud, og 20 prosent oppgir at de har benyttet folkebibliotek både fysisk og digitalt i løpet av det siste året. Denne fordelingen har holdt seg relativt stabil gjennom målingene Nasjonalbiblioteket har gjennomført de siste par årene.

En av fire har hørt om Landslovsjubileet

I undersøkelsen oppgir 47 prosent at de har hørt om Magnus Lagabøtes landslov. På spørsmål om kjennskap til Landslovsjubileet 2024 svarer 25 prosent at de har hørt om Landslovsjubileet. Kjennskap til Landslovsjubileet og Magnus Lagabøte ble også målt i mars 2024, og til sammenligning lå kjennskapen til jubileet på 23 prosent i mars 2024.

Klikk her for å se flere resultater i rapporten fra undersøkelsen.