Utlysning av Bokårs-midler til organisasjoner som fremmer lesing

Organisasjoner som fremmer lesing oppfordres til å søke om støtte til prosjekt som skal skape interesse og begeistring for bøker, litteratur og lesing.

Les mer