Befolkningsundersøkelser

Bruk av folkebibliotek viser en positiv utvikling

Etter et par år preget av koronapandemien har nå befolkningen begynt å vende tilbake til bibliotekene. En undersøkelse gjennomført i juni 2022 viser at over halvparten av befolkningen har benyttet seg av et folkebibliotek, enten fysisk eller digitalt, i løpet av de siste 12 månedene.

Nasjonalbiblioteket gjennomfører jevnlig undersøkelser i befolkningen for å se på utviklingen i bruk av folkebibliotekene. Målingen i juni 2022 viser en positiv utvikling i bruken av bibliotek, etter nedgangen vi så under koronapandemien. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på ca 1000 respondenter.

Flere har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året

På spørsmål om når man sist fysisk besøkte et folkebibliotek svarer 30 prosent at de besøkte et folkebibliotek for mindre enn tre måneder siden. 17 prosent svarer at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av de siste tre til 11 månedene. Sammenlagt svarer dermed 47 prosent av respondentene at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året.

Da Nasjonalbiblioteket gjennomførte en tilsvarende befolkningsundersøkelsen i mai 2021 svarte kun 38 prosent at de hadde besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året.

Nasjonalbiblioteket gjennomførte også tilsvarende befolkningsundersøkelser i mars og juni 2020, altså ved inngangen av koronapandemien i Norge og deretter tre måneder inn i pandemiperioden. I mars 2020 svarte 51 prosent at de hadde besøkt et folkebibliotek det siste året. 34 prosent svarte da at de hadde besøkt et folkebibliotek i løpet av de siste tre månedene. Andelen som svarte at de hadde besøkt et folkebibliotek siste året sank til 47 prosent i målingen gjennomført i juni 2020, før det sank ytterligere i 2021.

Resultatene fra undersøkelsen gjennomført nå i juni 2022 er altså oppe på nivå med målingene fra 2020, og tyder på at bruken av folkebibliotek har begynt å ta seg opp igjen etter pandemiperioden.

Over halvparten har benyttet seg av et folkebibliotek, enten fysisk eller digitalt

Bibliotekene har lenge tilbudt lånerne digitalt materiale, og det digitale tilbudet i bibliotekene ble ytterligere forsterket under koronapandemien.

I undersøkelsen i juni 2022 svarte 52 prosent av respondentene at de hadde benyttet seg av et folkebibliotek enten fysisk eller digitalt i løpet av de siste 12 månedene. 23 prosent svarer at de har benyttet seg av et folkebibliotek kun fysisk, og like mange svarer at de har benyttet seg av et folkebibliotek både fysisk og digitalt. Kun 6 prosent svarer at de kun har benyttet seg av folkebibliotekets digitale tilbud.

I undersøkelsen svarer 32 prosent at de har lånt fysisk materiale fra et folkebibliotek, mens 12 prosent svarer at de har benyttet digitale medier fra et folkebibliotek de siste 12 månedene.

Tidligere undersøkelser