Befolkningsundersøkelser

Befolkningsundersøkelse om bibliotekbruk under koronapandemien

Det siste året har i stor grad vært preget av koronapandemien, noe man også har merket i bibliotekene. Periodevis nedstengning og redusert fysisk tilbud har påvirket bibliotektilbudet til befolkningen. Likevel svarer nesten fire av ti at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året, og befolkningen har benyttet seg både av det fysiske og digitale bibliotektilbudet.

Nesten fire av ti har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året

Undersøkelsen har blitt gjennomført av Norstat på bestilling fra Nasjonalbiblioteket. På spørsmål om når man sist fysisk besøkte et folkebibliotek svarer 23% at de besøkte et folkebibliotek for mindre enn 3 måneder siden og 15% at de besøkte et folkebibliotek i løpet av de siste 3-11 månedene. Sammenlagt svarer altså 38% av respondentene at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året.

Nedgang i besøkstall

Da Nasjonalbiblioteket gjennomførte en tilsvarende befolkningsundersøkelsen i mars 2020 i forbindelse med sin brukerundersøkelse svarte 51% at de hadde besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. I juni 2020, tre måneder inn i koronapandemien, gjennomførte Nasjonalbiblioteket en ny befolkningsundersøkelse for å se hvordan pandemien hadde påvirket bibliotekbruken. Da undersøkelsen i juni ble gjennomført hadde bibliotekene allerede vært stengt ned for en periode, og andelen som svarte at de hadde besøkt et bibliotek i løpet av siste året hadde sunket fra 51% i mars 2020 til 47% i juni 2020.

Besøkstall på nivå med 2015

I forkant av den første nasjonale bibliotekstrategien, Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, gjennomførte SSB i 2015 en undersøkelse om bibliotekbruk, hvor man stilte det samme spørsmålet om når man sist besøkte et folkebibliotek som det som er stilt i undersøkelsen nå i mai 2021. I 2015 svarte 40% at de sist hadde besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. Med 38% som svarer dette i målingen Nasjonalbiblioteket har gjennomført i mai 2021, ligger bruken av folkebibliotek under koronapandemien på nivå med resultatet man fant i 2015.

Svak oppgang siste tre måneder

Ser vi på hvor mange som svarer at de har besøkt et folkebibliotek for mindre enn 3 måneder siden, svarte 18% at det var mindre enn 3 måneder siden sist besøk i målingen i juni 2020. Dette tallet har steget til 23% i målingen som er gjennomført i mai 2021, noe som kan type på at brukerne er i ferd med å vende tilbake til bibliotekene nå når man igjen får muligheten til å besøke bibliotekene.

Benytter seg av tjenestene fra folkebibliotek under koronapandemien

Under koronapandemien var bibliotekene raske med å tilpasse bibliotektilbudet til den nye situasjonen, med de fysiske begrensninger koronapandemien har bydd på. Flere bibliotek etablerte raskt en «take away»- eller «klikk og hent»-tjeneste for bøker og annet fysisk materiale og det skjedde en dreining mot et bredere digitalt tilbud, der flere arrangement som tidligere hadde blitt gjennomført fysisk nå måtte gjennomføres digitalt.

I undersøkelsen fra mai 2021 ble det derfor også stilt spørsmål om bruk av enkelte konkrete tjenester folkebibliotekene har tilbudt under koronaperioden. I undersøkelsen svarer 30% at de har lånt fysisk materiale fra et folkebibliotek, 15% sier de har benyttet seg av «klikk og hent»-tilbud, 15% har benyttet digitale medier fra et folkebibliotek og 8% svarer at de har benyttet folkebiblioteks tilbud av digitale arrangement i løpet av de siste 12 måneder.

I mai 2021 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en undersøkelse i befolkningen for å se hvordan bruken av bibliotekene har utviklet seg gjennom koronapandemien. Undersøkelsen inneholder spørsmål om bruk av folkebibliotek, universitet- og høyskolebibliotek og skolebibliotek. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter.

Folkebibliotekstatistikken for 2020 vil bli publisert på Nasjonalbibliotekets nettside i slutten av uke 24.