Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Vi ønsker å teste ut virkemidler fra Ibsens verk som metode i litteraturformidling til barn og unge. Eksempler på virkemidler kan være å stille spørsmål, metaforbruk og at ting tar […]

Skolestarterne

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Prosjektet har som mål å drive direkte oppsøkende virksomhet hos alle kommunens skolestartere i offentlige og private barnehager og introdusere dem for bibliotekets tjenester og gledene ved lesing. Ved å […]

Bærekraftstigen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Utarbeide en praktisk veileder for mer bærekraftig drift og utvikling av norske folkebibliotek. Veilederen skal være basert på en strukturert gjennomgang av hvilke bærekraftstiltak som gir størst effekt i vår […]

Bare bok

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Hovudmålet er å rekruttera nye lesarar og skapa leseglede. Vi ønskjer spesielt å nå gutane, som i større grad enn jentene slit med lesing. Eit delmål er å auka formidlingskompetansen […]

Robotene kommer – vi bestemmer

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 80 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Gjøre biblioteket til det naturlige knutepunktet for fri tilgang til nåtidens og fremtidens teknologiske muligheter gjennom tilbud, aktiviteter og tilgjengelig materiale. Sikre at barn og unge vokser opp med lik […]

Bib-bot på folkebibliotek

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Interaktivt bibliotek på Facebook. Prosjektet vil gjennom automatiserte tjenester i Facebook Messenger tilby bibliotekets brukere informasjon, kunnskap og tilgang til bibliotekets digitale tjenester. Prosjektet Bib-bot vil utvikle og implementere et […]

Ibsenbiblioteket

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 900 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018, 2019

Mål: Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien skal bli et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning. Prosjektet har følgende uttalte mål: 1. Nasjonalt […]

Nasjonalt Ibsen-senter og nytt bibliotek

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Prosjektmål Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien skal bli et nasjonalt formidlings– og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning. Prosjektet har følgende uttalte mål: 1. […]

Debattlaget

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 40 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Litteraturhuset i Skien og Skien bibliotek skal sammen invitere til Telemarks viktigste møteplass for åpen debatt. En egen tverrpolitisk og tverrfaglig programkomitè er ansvarlig for å fremme og vurdere temaer […]

Henrik Ibsen og Skien.

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 230 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Vi ønsker å samle og dokumentere primærkilder som kan kaste lys over Henrik Ibsens tid i Skien, og gjøre dem digitalt tilgjengelig. Med det vil vi styrke kildegrunnlaget og kildebelegget […]