Bib-bot på folkebibliotek

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2018, 2019

Søknad

Lenker

Mål

Interaktivt bibliotek på Facebook.
Prosjektet vil gjennom automatiserte tjenester i Facebook Messenger tilby bibliotekets brukere informasjon, kunnskap og tilgang til bibliotekets digitale tjenester. Prosjektet Bib-bot vil utvikle og implementere et såkalt chatbot-konsept hvor man kobler informasjon som allerede er tilgjengelig på internett med en brukertilpasset kommunikasjon.

Beskrivelse

I Norge er over 2,2 millioner mennesker daglig på Facebook. Mange av folkebibliotekene bruker Facebook til deling av tilbud og tjenester. I tillegg er det vanlig å kommunisere med brukere gjennom Facebook Messenger.

Folkebibliotekene ser ut til å bruke Facebook mest til opprettelse og deling av arrangementer, generelle lesetips, deling av hverdagshistorier fra biblioteket og informasjon om tjenester eller endringer i tjenestetilbudet.

Det er et stort uutnyttet potensial i å bruke Facebook som et utvidet kommunikasjonsverktøy, der man i enda større grad invitere brukere av biblioteket til dialog, og ikke minst tilpasser kommunikasjonen til den enkelte brukeren. Dette gjøres gjennom at automatiserte tjenester; såkalte «bots», i Facebook Messenger henter opp informasjon som allerede er digitalt tilgjengelig.

Bibliotekbrukeren aktiverer Bib-boten via bibliotekets Facebookside, link fra bibliotekets hjemmeside eller ved å legge til Bib-boten som venn i Facebook Messenger. Så kan bibliotekbrukeren stille spørsmål om åpningstider, søke i katalogen og bruke digitale innholdstjenester, eller få informasjon om relevante/aktuelle arrangementer. Gjennom «likes» eller svar på spørsmål fra Bib-boten ville man kunne få individuelt tilpassede anbefalinger som man igjen kan lagre i en huskeliste.

For hvert bibliotek betyr dette at informasjon man har delt digitalt vil kunne gjenbrukes og utnyttes flere ganger, siden «bots» henter sin informasjon fra eksisterende datakilder som hjemmesider og eksterne anbefalingstjenester. Bib-boten fungerer som en integrert del bibliotekets Facebook-bruk og krever ikke løpende vedlikehold eller oppdatering.

I prosjektperioden vil de deltakende bibliotekene komme med innspill, stille krav til funksjonalitet og ha en utprøvingsperiode før Bib-boten lanseres medio oktober. Det vil bli opprettet en lukket Facebookgruppe hvor bibliotekansatte kan diskutere funksjonalitet og gi innspill til hverandre. Etter prosjektslutt vil programvaren som er utviklet bli tilbudt til alle bibliotek i Norge. Bib-boten i dette prosjektet fungerer med Bilioteksystemet Bibliofil, men vil i utgangspunktet kunne fungere med alle biblioteksystemer som
tilbyr såkalt åpne api-er.