Robotene kommer – vi bestemmer

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:80 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2018, 2019

Søknad

Mål

Gjøre biblioteket til det naturlige knutepunktet for fri tilgang til nåtidens og fremtidens teknologiske muligheter gjennom tilbud, aktiviteter og tilgjengelig materiale.
Sikre at barn og unge vokser opp med lik kunnskap, lik praktisk erfaring og lik forståelse av informasjon om fremtidens samfunn og hvordan de aktivt kan påvirke denne fremtiden.

Beskrivelse

I Skien kommune jobber vi med utvikling av et nytt bibliotek og i medvirkningsprosesser som har vært gjennomført siste år har vi blant annet snakket med alle byens elever på 2.- og 8-trinn om fremtidens bibliotek.
Svarene vi fikk gjør at vi ikke har tid til å vente på det nye biblioteket, men vi vil så raskt som mulig innfri forventingene barn og unge har til hva de skal kunne gjøre på et bibliotek.
For de forventer å bli møtt på sitt digitale nivå og de ser for seg et bibliotek som løfter frem både bøker, skjermer og roboter som naturlige innganger til å skaffe seg aktuell kunnskap.

Prosjektet «Robotene kommer- vi bestemmer» bygger på prioriterte satsningsområder i Skien kommune for digitalisering av tjenester og nye tilbud. Prosjektet er i tråd med politisk vedtatt handlingsprogram og virksomhetsplan for utvikling av Skien bibliotek.

I prosjektet «Robotene kommer – vi bestemmer» vil vi gjøre følgende:

Bruke faste klassebesøk for 8.trinn til å ha en samtale om hvordan vi kan bruke kunnskapen rundt oss til å bruke og påvirke teknologi. Formidle eksempler på bøker som tar for seg tematikken.

Lage nettverk for skoler, frivillige aktører og lokalt næringsliv innenfor IT som har interesse av å utvikle og fritt dele kunnskap om digitalisering og programmering med byens barn og unge.

Starte kodeklubb for aldersgruppen 6-10 år i samarbeid med Lunde barneskole og Skogmo videregående skole. I Skien kommune er det i dag ingen aktiv kodeklubb, men flere barneskoler i området har aktive kodemiljøer. Skien bibliotek ønsker å opprette et gratistilbud for alle ved å gå til innkjøp av Sphero-kuler og ipader som kan motivere barn og unge til å lære mer om koding på en morsom og engasjerende måte

Parallelt med kodeklubb-aktiviteten tilby en kursrekke for voksne som tar for seg aktuelle problemstillinger med temaer som for eksempel kryptovaluta, smart cities, selvkjørende biler, selvbetjening, digital kundekontakt vs personlig møte, dronebruk og personvern. I tillegg vil vi aktivt supplere og oppdatere samlingen vår med aktuell litteratur innenfor disse områdene.

Gå til innkjøp av en standardisert robot av typen «Pepper» og programmere roboten til å formidle bibliotekets tjenester med særlig fokus på det digitale tilbudet.(Les mer her:https://www.ald.softbankrobotics.com/en/robots/pepper) Programmeringen vil vi gjøre sammen med Skogmo videregående, barn i kodeklubben, frivillige og kommunens interne IT-avdeling.

Mange bibliotek har gjort veldig mye spennende de siste årene med makerspace-aktiviteter og kodeklubb-aktiviteter og vi har tatt lærdom fra flere av dem men vi håper at gjennom prosjektet «Robotene kommer – vi bestemmer» tar biblioteket en enda tydeligere rolle i å tilrettelegge for aktiv deltakelse for barn og unge i utviklingen og påvirkningen av samfunnet.
Samtidig tror vi at arbeidet med en robot av typen «Pepper» i seg selv kan illustrere at biblioteket jobber i spennet mellom det fysiske og det digitale. Og selv om en robot kan fremstå som en «gimmick» tror vi at den også, ferdig programmert, vil kunne bidra til å formidle tjenestetilbudet vårt på en måte som vekker interessen hos barn og unge som allerede er digitalt tenkende i forståelsen av sine omgivelser.

Etter endt prosjektperiode vil arbeidet og aktiviteten fortsette videre innenfor bibliotekets ordinære virksomhet.