Lær å bruke Bærekraftsbiblioteket

I dette kurset blir du bedre kjent med Bærekraftsbiblioteket, en ressurs for bibliotekarer som ønsker å formidle litteratur til barn og unge med bærekraft som tema.

Velkommen til nettkurset Lær å bruke Bærekraftsbiblioteket – aktiv formidling av barne- og ungdomslitteratur for en bærekraftig utvikling!

Kort om kurset

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn og unge i alderen 6–15 år.

Målet med kurset er at du skal bli bedre rustet til å ta i bruk Bærekraftsbiblioteket, og bli inspirert til å bruke bøkene og de tilhørende ressursene i aktiv formidling. Du vil få god kjennskap til bakgrunnen for Bærekraftsbiblioteket, du vil lære om FNs 17 bærekraftsmål, få tips og triks til hvordan du kan formidle bøkene, og ikke minst få bedre kjennskap til mange av bøkene i Bærekraftsbiblioteket.

Kurset består av 9 leksjoner og kan tas som selvstudium. Det vil ta rundt 4 timer å gjennomføre kurset.

Hvem er kurset ment for?

Nettkurset er først og fremst ment for deg som er bibliotekansatt. Du har noe erfaring med formidling til barn og unge fra før, eller du skal komme i gang. Det er alltid en utfordring å sette en standard for en stort og variert målgruppe. Derfor vil noe i kurset være opplagt og kjent for noen, og nytt for andre. Lærere kan også ha nytte av kurset.

Hvem står bak kurset?

Trøndelag fylkesbibliotek har hatt koordineringsansvar for utvikling av kurset, og innholdet er produsert av:

  • Norsk barnebokinstitutt ved Ayse Koca
  • FN-sambandet ved Mari Eggen Sager og Ida Berge
  • Trøndelag fylkesbibliotek ved Malin Kvam

Takk til bidragsytere fra:

  • Levanger bibliotek ved Yngvild Knudsen og Jenny Austmo Wågan
  • Ryfylkebiblioteket Suldal ved Anne Mo
  • Vågan bibliotek ved Gertti Mändla
  • Haugesund bibliotek ved Ingrid Bie Helgesen
  • NTNU, Institutt for lærerutdanning, ved Vibeke Gilje Sanne

Utvikling av kurset har vært støttet av Nasjonalbiblioteket gjennom prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Vil du bidra med innhold til kurset?

Nettkurset vil vokse videre, og det er et mål å samle flere praksiseksempler og formidlingstiltak. Har du tatt i bruk Bærekraftsbiblioteket på en måte som du tenker andre kan lære og/eller inspireres av? Ta kontakt med Malin Kvam: malkv@trondelagfylke.no.

Formidlingskompetanse i folkebibliotek. FiF

Ansvarlig for innhold: Trøndelag fylkesbibliotek sammen med Norsk Barnebokinstitutt og FN-sambandet

Publisert april 2024

Kurset inneholder

  • 9 Leksjoner
  • 6 Emner