Litt mer innsats: Lesesirkel og bruk av tilhørende aktiviteter

Lesesirkler, og aktiviteter som inngang til litterære samtaler

I leksjon 6 ble du kjent med barnestyrte samtaler, og hvordan du kan gjennomføre en litterær samtale i en lesesirkel. Slik kan du sørge for at formidlingen du tilbyr ved klassebesøk i biblioteket, i skolebiblioteket, eller i klasserommet blir en arena der barna inviteres til å være aktive deltakere. Og vi håper du vil bruke bøkene i Bærekraftsbiblioteket i din aktive formidling.

Spørsmålene og aktivitetene som er laget til bøkene i Bærekraftsbiblioteket kan du bruke som støtte både ved forberedelse til formidling, og i selve formidlingen.

En av aktivitetene er ordbingo. Ordbingo passer til mange alderstrinn, og kan tilpasses mindre grupper eller individuelt arbeid. Ordbingoen kan brukes som inngang til en litterær samtale om boka barna har lest, for å knytte litteraturen opp mot bærekraftsmålet. 

Slik spiller dere ordbingo

Skriv ut ordene i ordbingoen, som er delt inn slik at hvert ord utgjør ett «spillkort». Klipp ut kortene og del dem ut til barna, som godt kan sitte i en sirkel for denne aktiviteten, om det er en større gruppe. La barna lese opp ordet som står på kortet de har fått. 

  • Synes barna at ordet de har fått utdelt passer til boka?
  • Hvorfor, eller hvorfor ikke? 

Det er utformet spillkort med ord som passer til flere av målene.

Under finner du en video der barn ved 6. trinn på Røros skole gjorde en øvelse med ordbingo etter at de leste boka Syden av Marianne Kaurin. Ordbingoen i bruk er laget til Mål 1 – fattigdom. I videoen ser du hvilket ord de fikk på lappen, øverst i høyre hjørne.

Barn ved Røros skole spiller ordbingo.

Alle aktivitetene finner du i Bærekraftsbiblioteket på FN-sambandets sider.

Samlesing – etter Shared Reading-metoden

Er du utdannet som leseleder i Shared Reading-metoden? Flere har med hell brukt metoden sammen med bøker fra Bærekraftsbiblioteket. Skal du ha lesestund etter denne metoden, trenger du en litt lengre tekst, og et dikt.

Skal du ha lesestund for ungdom, kan du se nærmere på boklisten for bærekraftsmål 15 (Livet på land) som har tre titler som kan fungere utmerket som tekster til høytlesning. Fortellinger fra indre by av Shaun Tan kan fungere godt som den lengre teksten. Diktet kan du kanskje finne i Amulettspeilet av Karen Anne Buljo, eller Eg er eg er eg er av Ruth Lillegraven?

Husk at du kan følge opp lesestunden med å bruke spørsmålene og aktivitetene som er knyttet til mål 15!

Skal du ha lesestund for de yngre barna, kan titler som Verden sa ja av Kaia Dahle Nyhus være spennende å prøve, og også for dem vil Eg er eg er eg er av Ruth Lillegraven være fin å bruke om du vil lese dikt.

Lesestund etter Shared Reading-metoden med 4. trinn på Sistranda skole, Frøya bibliotek.

Ordbingo til Mål 1 - fattigdom Ordspill - mål 1