5: Bærekraftig utvikling i Kunnskapsløftet

Denne leksjonen tar for seg hvordan Bærekraftsbiblioteket er relevant for de nye læreplanene. Her møter du Vibeke Gilje Sanne, universitetslektor i pedagogikk. Hun jobber ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Bærekraftig utvikling er ikke noe nytt i læreplanverket, men med fagfornyelsen fikk temaet større plass. Bærekraftig utvikling er et av tre tverrfaglige temaer i den overordnede delen som nå preger det nye læreplanverket. Gjennom Bærekraftsbiblioteket vil barna få en litterær tilnærming til dette temaet. Litterære samtaler kan være en metode til å reflektere over hva bærekraft og bærekraftig utvikling handler om.

Om du lurer på hvordan et bærekraftsmål, og bøkene som er knyttet til målet, er relevant i læreplanene, kan du finne det i Bærekraftsbiblioteket, for eksempel slik som til mål 7 (se under «Skoletilpasning»).

Den overordnede delen beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. […] Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Utdrag fra overordnet del om bærekraftig utvikling.
Vibeke Gilje Sanne, universitetslektor i pedagogikk

I videoen gjør Vibeke Gilje Sanne nøye rede for hvordan Bærekraftsbiblioteket er relevant for tverrfaglig undervisning om og for bærekraftig utvikling. Som hun også nevner, er Demokrati og medborgerskap et tverrfaglig tema i LK20. Undervisning i dette innebærer dialog og utforskende læringsformer.

Ved å ta i bruk oppgavene og aktivitetsmaterialet i Bærekraftsbiblioteket, kan man bruke Bærekraftsbiblioteket til å jobbe med Demokrati og medborgerskap. Aktivitetene i Bærekraftsbiblioteket legger til rette for at barna får øve seg på meningsdanning, argumentasjon, og bruk av egen stemme foran andre.

I tillegg finnes det bøker i Bærekraftsbiblioteket som går direkte på temaet demokrati og medborgerskap, slik som Malala: hvordan én jente tok opp kampen for utdanning og forandret verden i boklisten for mål 4 og 5, og En himmel full av skyer av Arne Svingen i boklisten for mål 13.

Hvilket samarbeid har biblioteket med skolene i din kommune?

I hvilke sammenhenger kan du bruke Bærekraftsbiblioteket i dette samarbeidet?

Oppsummering

I denne leksjon har du lært om verdigrunnlaget for opplæring i skolen. Vi har sett at Bærekraftsbiblioteket og arbeidet med det er helt i tråd med det læreplanen sier at skolen skal jobbe med.

Les videre