4: Hvordan fremme barn og unges handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling?

Denne leksjonen tar for seg hvordan barn og unge kan utvikle den kompetansen som trengs for å ta bærekraftige valg i eget liv og for å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet og verden. Hvordan kan skolen, men også bibliotek, bidra for å utvikle en slik handlingskompetanse hos den oppvoksende generasjonen?

I leksjonen møter du Astrid Sinnes, professor i naturfagsdidaktikk ved lærerutdanningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og viserektor i Bærekraft. Sinnes har i flere år forsket på hvordan skole og utdanning kan bidra til bærekraftig utvikling, og skrevet flere bøker innen fagfeltet Utdanning for bærekraftig utvikling.

I hennes bok fra 2020 “Action, Takk!” ser hun på hvordan skolen kan lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling, noe som kan være vel så relevant for bibliotekarer og skolebibliotekarer.

Intervju med Astrid Sinnes
Astrid Sinnes modell for utdanning for bærekraftig utvikling, som omtales i videoen.

Oppsummering

  • Begrepet handlingskompetanse brukes som det å ha kunnskap og kompetanse til å gjøre noe med en situasjon, i dette tilfelle for å gjøre verden mer bærekraftig.
  • Å utvikle handlingskomeptanse for bærekraftig utvikling handler både om å forstå konkrete bærekraftsutfordringer, kunne knytte det til lokal kontekst og kunne ha kompetanse til å være med på å endre utfordringen. Her kan skolen være en arena som kan være med på å endre på utfordringen.
  • Det kan  være lurt å starte med utfordringer i eget miljø for å gjøre tematikken rundt bærekraft til noe som er konkret for barn og unge.
  • For å kunne se hvordan en kan være en del av løsningen, bør man også se hvordan man selv påvirker utfordringen gjennom sine valg i hverdagen.
  • Bibliotek og skolebibliotek kan ha en viktig rolle i å løfte frem bærekraftstematikk.
  • Følelsesmessige opplevelser er ofte bakgrunn for folks engasjement. Litteraturen kan derfor spille en viktig rolle for å vekke unges engasjement.
  • For å unngå å skape klimaangst og apati hos unge bør vi snakke om hva vi skal begynne med og ikke hva vi skal slutte med, og hva som kan være bra med en annen verden enn slik verden ser ut i dag.

Hvordan kan du, gjennom din yrkesutøvelse, bidra til at bibliotekets unge brukere utvikler handlingskompetanse, som Astrid Sinnes snakker om i leksjonen?

Les videre

Sinnes, Astrid (2022) Utdanning for bærekraftig utvikling. Hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Universitetsforlaget.

Bøker som blir omtalt i leksjonen

Dr. Seuss (1974) McElligot’s Pool. Radom House.

Løken, Marianne (2015) Havdypet. Bergen: Mangschoug forlag.

Sinnes, Astrid (2020) Action, Takk! Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.