Bokpresentasjon av forfattere

Her finner du et utvalg av filmer der en forfatter presenterer sin bok og ett av de 17 bærekraftsmålene. Filmene er utarbeidet av Norsk Barnebokinstitutt.

Ingeborg Arvola snakker om mål 1 : Ingen skal være fattige

Ingeborg Arvola snakker om mål 1 : Ingen skal være fattige

Aleksander Kirkwood Brown og Andreas Iversen snakker om mål 5: Likestilling

Aleksander Kirkwood Brown og Andreas Iversen snakker om mål 5: Likestilling

Forfatter Anne-Grethe Leine Bientie snakker om bærekraftsmål 15: Livet på land

Forfatter Anne-Grethe Leine Bientie snakker om bærekraftsmål 15: Livet på land

Se videre

Totalt er det utarbeidet 16 slike filmer med forfattere, og du finner dem også på Bærekraftsbibliotekets hjemmesider.

Nå har du fått kjennskap til noen av bøkene i Bærekraftsbiblioteket.

Hvilke av disse bøkene kan du tenke deg å anbefale til barn og ungdom?