8: Slik gjør vi det – bibliotek som har tatt i bruk Bærekraftsbiblioteket

I denne siste leksjonen vil du høre fra tre bibliotek som allerede er godt i gang. De har på hver sin måte tatt i bruk Bærekraftsbiblioteket i sin formidling.

Vågan bibliotek

Vågan bibliotek har i samarbeid med Lofoten friluftsråd utviklet Friluftsbiblioteket. Her har de brukt bøker fra Bærekraftsbiblioteket. Lær mer om samarbeidet, få tips til praktisk gjennomføring, og les om utfordringer i billedkarusellen under.

Haugesund bibliotek

Haugesund bibliotek presenterer bærekraftsbiblioteket

Haugesund folkebibliotek bruker Bærekraftsbiblioteket aktivt i sin formidling til barn og unge. Titlene i Bærekraftsbiblioteket trekkes fram ved organisert besøk av barnehager og skoler. I tillegg prøver vi å finne titler som kan passe til fortellerstundene våre for de yngste barna. Når vi planlegger arrangement til barn ønsker vi i størst mulig grad å bruke titler fra Bærekraftsbiblioteket.

Haugesund bibliotek har også synliggjort Bærekraftsbiblioteket på sine hjemmesider.

For de minste har vi brukt både skjønnlitterære tekster og sakprosa, som “Dovendyret og sommerfuglen” (Bærekraftsmål 15 – Livet på land). Det har fungert bra siden teksten er skrevet som en fortelling.

Når kommunen har sine planleggingsdager for skolene har vi alltid åpne arrangement.

Vi har for eksempel hatt besøk av forfatter og illustratør Inger Lise Belsvik som hadde et fint opplegg med “Lemen – fjellets hjerte”. Hun presenterte boka si for publikum og etterpå laget vi lemen-masker.
Lemenboka er på boklista til bærekraftsmål 15 – Livet på land.

En annen forfatter og illustratør som gjorde suksess var Marianne Gretteberg Engedal med “Pølsetjuven” og “Polititjuven”. Pølsetjuven er med på boklisten til bærekraftsmål 8- Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Vår erfaring er at lærere, skolebibliotekarer, og barnehagene er veldig takknemlige for å bli gjort oppmerksomme på den pedagogiske ressursen som Bærekraftsbiblioteket er. Bærekraft er et tverrfaglig tema i læreplanene og Bærekraftsbiblioteket er en gave inn i det tverrfaglige arbeidet.

Ryfylkebiblioteket Suldal

Ryfylkebiblioteket Suldal har brukt Bærekraftsbiblioteket på flere forskjellige måter.

I Suldal har biblioteket inngått samarbeid med Speideren. I løpet av et halvår arrangerte biblioteket fire møter, og sammen ble de enige om å fokusere på bærekraftsmål 12 og 15. Biblioteket beskriver opplegget slik:

Første møte, med fokus på Bærekraftsmål 12:

Innleiingsvis snakka me om forbruk og produksjon i gamle dagar. Deretter las og samtalte me om Kurt blir grusom, og dei laga by av søppel etterpå. Dette var for både små og store speidarar.

Andre møte, med fokus på Bærekraftsmål 15:

Me snakka om FN og FN-sambandet, og me hadde med 4-5 bøker frå mål 15 som blei vist fram. Deretter las og samtalte me om boka Dovendyret og sommerfuglen.  Speidarane sytte deretter for grøne lunger til byen dei laga gongen før. Dette møtet var for dei minste speidarane.

Tredje møte, med fokus på Bærekraftsmål 15:

For dei største speidarane. Same innleiing som møtet med dei minste. Deretter las og samtalte me om 4-5 av historiane i boka Dyrene som forsvant. Oppgåver frå Bærekraftsbiblioteket, laga lister over dyr og ordbingo. Ordbingo fungerte svært bra, og barna var gode til å reflektera over tekstane.

Fjerde møte, med fokus på Bærekraftsmål 15:

Me snakka om produksjon og materialbruk. Saman las me delar av boka Søppelplasten i havet og samtalte om innhaldet. Etterpå gjekk barna rundt i næromårdet og samla søppel. Dette møtet var for både små og store speidarar.

I tillegg til samarbeidet med Speideren, har biblioteket i Suldal presentert og lest bøker fra Bærekraftsbiblioteket for skoleklasser i forbindelse med Verdens bokdag.

I forbindelse med sommerskole og aktivitetsuke i høstferien hadde Ryfylkebiblioteket Suldal dette opplegget:

Sommarskulen

Me las Søppelplasten i havet for elevar frå 5.-7. klasse, og elevane laga kunst av søppelplast funne i fjøra.


Aktivitetsveke i haustferien

Me las Lemen – fjellets hjerte for elevar frå 1.-4. klasse, og elevane malte lemen på steinar som dei fekk med seg og på papir som me klypte ut og laga vår eiga lemenvandring.