Ekstra innsats: hvordan bruke Bærekraftsbiblioteket i prosjekter

Litteraturen i Bærekraftsbiblioteket kan brukes som utgangspunkt for prosjekter.

Du kan også koble Bærekraftsbiblioteket sammen med andre metoder, slik som du lærte om i forrige emne, der vi beskrev hvordan du kan bruke metoden Shared Reading sammen med tekster du finner i Bærekraftsbiblioteket. I dette emnet presenteres to prosjekter der Bærekraftsbiblioteket har vært sentralt.

Bærekraftsbiblioteket + barnebokbad = sant

En annen metode som du kan koble med Bærekraftsbiblioteket, er metoden bak Barnebokbad. Metoden er utviklet av Vilde Kamfjord, og kan brukes til å snakke om litteratur med alvorlige tema. Det er en pedagogisk metode for gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler om litteratur. Barna intervjuer forfatteren med spørsmål de har laget selv, etter først å ha lest boka og siden samtalt om teksten fra tre ulike perspektiver. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Barnebokbad-metoden kan derfor sies å være et dypdykk i teksten, som inkluderer alle elevene på en trygg måte.

Med utgangspunkt i Bærekraftsbiblioteket og metoden barnebokbad, har Trøndelag fylkesbibliotek gjennomført to prosjekter, støttet av henholdsvis FrittOrd, samt Kulturrådet og Nasjonalbiblioteket. Begge prosjektene tok utgangspunkt i litteraturen til mål 1 (fattigdom). Her finner vi flere bøker som passer til mellomtrinnet, som skildrer den vanskelige barnefattigdommen med alvor, men også humor og varme.

Barnebokbad på Kimen bibliotek og kulturhus om boka Blå flaggermus med forfatter Harald Nortun, i forbindelse med prosjektet Det har ikke vi råd til – hva forteller den norske barnelitteraturen om å være fattig i Norge?

Lån en forsker

Tjenesten Lån en forsker er en videreutvikling av Bærekraftsbiblioteket, og ble lansert på FN-dagen 21. oktober 2022. Tjenesten utprøves gjennom et prosjekt støttet av Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler, og med forskningsformidlere fra NTNU.

Målet med tjenesten er å gi folke- og skolebibliotek lettere tilgang til forskningsformidlere, for å øke barns kunnskap om FNs ulike bærekraftsmål.

Les mer om tjenesten på lånenforsker.no eller les prosjektsøknaden som ligger i Nasjonalbibliotekets prosjektbank.

Aktuelle tilskuddsordninger

Kvinne foran mobilkamera snakker om barnebok

Aktiv formidling i bibliotekene – utlysning og tildeling 2024

Oversiktsbilde av personer i verksted ved Deichman bibliotek. Foto: Kari Margrethe Sabro

Utvikling i bibliotekene – utlysning og tildeling av midler 2024

Tips! Se kurset Prosjektarbeid i bibliotek i Kompetansebanken. Det er et nettkurs for deg som vil lære mer om prosjektarbeid og bli tryggere i rollen som prosjektleder.

Prosjektarbeid i bibliotek

Et nettkurs for deg som vil lære mer om prosjektarbeid og bli tryggere i rollen som prosjektleder.