Enkelt: utstillinger og informasjon

I dette emnet finner du inspirasjon til hvordan du enkelt kan synliggjøre Bærekraftsbiblioteket.

Plakat og bokmerker

Du kan skrive ut plakat og bokmerker selv:

Utstillinger

Film om hvordan du kan lage utstilling
Bokutstilling i Kristiansand folkebibliotek
Utstilling på Kristiansand folkebibliotek.
Liten utstilling
Utstilling ved markering av Samisk språkuke ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Samiske titler og relevant bærekraftsmål er trukket frem.

Ytringsvegg

Lag en ytringsvegg for barn og unge hvor de kan skrive og tegne. La de gjerne svare på et spørsmål eller utsagn som tar utgangspunkt i bærekraftsmålene. Du kan bruke papir eller papp som bakgrunn. Ytringsveggen kan være tilknyttet en utstilling med bøker fra Bærekraftsbiblioteket.

En ytringsvegg åpner for spennende uttrykk fra barn og ungdom.

Ayse Koca, Norsk barnebokinstitutt
Ytringsvegg for barn og unge på Arendalsuka, et prosjekt initiert av Idrettsleiren.

Utstillinger, festivalbibliotek, og stands ved arrangementer

Skal biblioteket delta med festivalbibliotek eller en informasjonsstand ved et arrangement eller markering, kan du benytte anledningen til å synliggjøre Bærekraftsbibliotekeket.

Bærekraftsbiblioteket med lesekrok og formidling på Verdens miljødag i Iladalen. Verdens miljødag arrangeres av FN-sambandet og Trondheim kommune.
Utstilling og formidling på Vrimmel-festivalen, Leka.

Informasjon på bibliotekets hjemmeside

Hvordan legge til QRkode på din hjemmeside

Katalogisering

For lettere gjenfinning, både for bibliotekansatte og publikum, kan bøkene som tilhører Bærekraftsbiblioteket synliggjøres i katalogen, slik de har gjort ved Trondheim folkebibliotek:

Trondheim folkebibliotek har valgt å legge Bærekraftsbiblioteket som emneord på bøkene nevnt i boklistene til bærekraftsmålene. Dette for å lette gjenfinningen for alle som er interesserte i disse bøkene.

Sigrid Bremseth, barne- og ungdomsbibliotekar, Trondheim folkebibliotek

Plakat til Bærekraftsbiblioteket - A3 til å skrive ut: FN_Baerekraftsbiblioteket_A3

Bokmerke til Bærekraftsbiblioteket til å skrive ut: FNs_bokmerke_baerekraft_trykk_NY1 (1)