2: Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Vi ser nærmere på FNs bærekraftsmål. Bærekraft har blitt et begrep vi møter på overalt og i mange ulike kontekster. Men hva betyr det egentlig at utviklingen skal være bærekraftig?

I denne leksjonen får du høre Ida Berge og Mari Eggen Sager, begge rådgivere i FN-sambandet, ha en samtale om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres.

Er det et eller et par bærekraftsmål du tenker at det er mer viktig å spre kunnskap om enn de andre? Hvorfor det?

En samtale om bærekraftig utvikling

Visste du at i tillegg til de 17 hovedmålene, finnes det også 169 delmål? Og hvordan står det til i Norge; vil vi nå målene innen 2030? Lær mer om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål i videoen under.

Ida Berge og Mari Eggen Sager fra FN-sambandet, har en samtale om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Dette kurset handler om å spre kunnskap om bærekraftsmålene til barn og unge gjennom litteraturformidling. Men bibliotekene kan på mange ulike vis jobbe med bærekraftsmålene og slik støtte oppunder en bærekraftig utvikling.

Hvordan er din arbeidsplass med på å fremme bærekraftig utvikling?

Gjør dere ting som står i veien for og er med på å hemme en bærekraftig utvikling?

Hvordan tenker du bibliotekene best kan bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene?

Hvordan jobber ditt bibliotek med Leaving no one behind-prinsippet?

Oppsummering

  • Begrepet “bærekraftig” er ikke et synonym for “miljøvennlig”. Bærekraft er et begrep som har tre dimensjoner: den sosiale dimensjonen , den økonomiske dimensjonen og miljø- og klimadimensjonen. Alle disse tre dimensjonene må tas hensyn til, om man skal få en utvikling som er bærekraftig.
  • Et av de viktige prinsippene som ligger til grunn for FNs 17 bærekraftsmål er at målene er universelle. Det kan være nyttig å se på delmålene, for å se hvordan mål som å utrydde ekstrem fattigdom og sult, også er relevante for rike land som Norge å jobbe med.
  • Bøkene som er en del av Bærekraftsbiblioteket gir alle dybdelæring i et eller flere av bærekraftsmålene, og kan gjøre målene mindre abstrakte og mer håndgripelig for unge lesere.

Les videre

I denne leksjonen snakkes det om Norges arbeid med bærekraftsmålene, og hvor langt Norge har kommet i oppnåelsen av de 17 målene. Om du ønsker å gå mer i dybden av hvordan det går med arbeidet med FNs bærekraftsmål i Norge og resten av verden, kan du lese Norges frivillige rapport til FN, eller se på SDG Index 2022.