9: Les for framtida!

Du har nå tatt kurset Bærekraftsbiblioteket – aktiv formidling av barne- og ungdomslitteratur for en bærekraftig utvikling.

Vi håper du har blitt tryggere på hvordan og hvorfor det er viktig å formidle denne litteraturen og ressursen. Og at du har blitt inspirert til å formidle på nye måter.

Hvordan kan du jobbe med Bærekraftsbiblioteket på ditt bibliotek?

Vil du bidra med innhold til kurset?

Nettkurset vil utvikles videre, og det er et mål å samle flere praksiseksempler og formidlingstiltak. Har du tatt i bruk Bærekraftsbiblioteket på en måte som du tenker andre kan lære og/eller inspireres av? Ta kontakt med Malin Kvam: malkv@trondelagfylke.no.

Har du tilbakemeldinger?

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger på hvordan du opplevde kurset, samt ønsker og tips til forbedringer. Tilbakemeldinger sendes til malkv@trondelagfylke.no