Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

LESE-I-LAG: Shared reading i Gloppen

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Gloppen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: – Gje lesarar eit tilbod om denne forma for ilaglesing – Lage fellesskap om tekst – Gje høve til fordjupning i tekst – Tilby ulike arenaer for lesing -i og […]

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Målet for tiltakene i denne søknaden er nye lesere og økt utlån i bibliotekene i Rogaland.

Lesegrupper for livskvalitet i Nittedal

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Nittedal bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet for dette tiltaket er å gi lokalbefolkningen muligheten til å delta på Shared Reading. Målet for biblioteket er å nå nye målgrupper gjennom utadrettet bibliotekvirksomhet, og skape nye samarbeid […]

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 750 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Effektmål: bibliotekene i Rogaland som kompetanse- og kraftsentre for lesing og litterære samtaler i hverdagen Resultatmål: Økt utlån i folke og skolebibliotekene i Rogaland Flere aktive lånere i bibliotekene i […]

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 110 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Innbyggere i nedslagsfeltet for samarbeidet skal oppleve en variert og relevant formidling, med et særlig fokus på å bygge ned og motvirke utenforskap i alle aspekter. De fem samarbeidende bibliotekene […]

Aktiv formidling

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Østre Toten bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Østre Toten folkebibliotek har gjennom flere år søkt seg mot nye brukergrupper og ut av bibliotekrommet med formidling av litteratur og kunnskap. Særlig har litteraturformidling på skoler vært prioritert. I […]

Vi når nye bibliotekbrukere

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Østre Toten bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Vårt mål er å nå nye bibliotekbrukere på nye arenaer, og dermed øke besøk, utlån og lesing i Østre Toten kommune. Østre Toten folkebibliotek er et folkebibliotek som har høstet […]

Velkommen inn – du bestemmer

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Kongsvinger bibliotek

Samlet støtte: 160 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018

Mål: Hovedmål • Bidra til å løse lokale folkehelseutfordringer blant barn og unge • Styrke biblioteket som folkehelsearena for barn og unge • Prøve ut nye tverrsektorielle og tverrkommunale samarbeidsformer Delmål […]

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Prosjektet vil særlig ha disse gruppene for øye: – Barn – Unge arbeidsledige, «drop outs» og andre med sosiale utfordringer. – Miljøer av voksne som lett faller utenfor hovedstrømningene og […]

Oppsøkende Les og del

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Siljan bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Målet er å gjennomføre oppsøkende «les og del» med metoden shared reading inn grupper som ikke selv oppsøker biblioteket. Det vil være vesentlig å møte folk der de er, enten […]