Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 225 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Gjennom metoden shared reading/litterære pusterom ønsker vi å legge til rette for at ungdom får møte litteratur på ulike arena, både i og utenfor klasserommet – også med et annet […]

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Utvikle en varig samarbeidsmodell for kombinasjonsbibliotek, slik at biblioteket vil fungere best mulig for både skolesamfunnet og lokalsamfunnet. Utvikle et samarbeidshjul som danner grunnlaget for et best mulig bibliotektilbud til […]

BarneHAGEN

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Gjøre bibliotekets tjenester bedre kjent, slik at flere aktivt oppsøker bibliotekets arrangementer og verksteder. Spesielt grupper som vanligvis ikke oppsøker biblioteket, og som vanligvis ikke deltar i de aktivitetene som […]

Framtidens frøbibliotek

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 90 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Utvikle biblioteket som kunnskapsarena for bærekraft og artsmangfold. Gjøre biblioteket til en aktiv arena for kunnskap, aktivitet og læring. Utvikle samarbeidet med Malvik videregående skole til å omfatte læreplanmålene i […]

Barnehagebiblioteket

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: * Gjøre bibliotekets tjenester bedre kjent i kommunen, få flere til å oppsøke biblioteket, øke utlånet og få flere til å lese. I barnehagene når vi ungene tidlig, også foreldre, […]

Snakkes på biblioteket!

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: -Utvikle Malvik bibliotek til et naturlig møtested og arena for meningsutveksling for flere brukergrupper. Særlig for innbyggere som av ulike grunner ikke har jobb eller skole å gå til, og […]