Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 110 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Innbyggere i nedslagsfeltet for samarbeidet skal oppleve en variert og relevant formidling, med et særlig fokus på å bygge ned og motvirke utenforskap i alle aspekter. De fem samarbeidende bibliotekene [...]

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Dette forprosjektet skal legge til rette for at bibliotekets naturlige rolle som møteplass, informasjonssenter og sted for kreative dynamikker kan danne mønster for kommunens publikumsrettete virksomhet for øvrig, ved at [...]

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Prosjektet vil særlig ha disse gruppene for øye: - Barn - Unge arbeidsledige, «drop outs» og andre med sosiale utfordringer. - Miljøer av voksne som lett faller utenfor hovedstrømningene og [...]