Jenter, blogging og annen litteratur

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass, Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014

Søknad

Mål

Prosjektet skal sette fokus på jenters lesing på nett og på papir. Vi ønsker å holde på de lesende jentene og stimulere dem til å fortsette å lese. Ved å ta utgangspunkt i blogging ønsker vi å anerkjenne en sosial arena som mange jenter forholder seg til og samtidig bruke den som inngang til formidling av annen litteratur. Som formidlere ønsker vi også å lære noe om hvordan blogger produseres og brukes.

Beskrivelse

Blogging er noe mange jenter er opptatt av, både som bloggere, lesere og gjennom kommentarer/tilbakemeldinger. Begrepet «rosabloggerne» brukes negativt om en sosial nettbasert arena som mange unge jenter bruker mye tid på og henter inspirasjon fra. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å fokusere positivt på denne nye formen for litteratur, formidling og interaksjon. Samtidig ønsker vi å sammenligne blogglesing med tradisjonelle formidlingsmåter.

Vi ønsker å utvikle en dialogbasert forestilling i samarbeid med en etablert ungdomsbokforfatter og en typisk blogger som setter søkelyset på flere mulige problemstillinger rundt temaet. Forestillingen skal bidra til å gi jenter i alderen 13 til 16 år noen nye perspektiver om blogging, samtidig som de reflekterer over den tradisjonelle litteraturen. Som formidlere har vi behov for å lære noe om hva bloggsjangeren er og hvordan vi kan bruke den kunnskapen i våre tilbud til denne målgruppen.

Vi tenker oss at forestillingen skal ta form av en strukturert samtale mellom blogger og forfatter og dialog med jentene. Forestillingen skal tilbys alle jenter på 9. og 10.trinn. i Kristiansand, samt jenter fra 1.trinn på medie- og kommunikasjon på videregående skole. Forstillingene skal vises på hovedbiblioteket og våre tre filialer.

Vi har kontakt med forfatteren av ungdomsboka Charlieblogg, Eldrid Johansen, som er svært interessert i å delta i dette prosjektet. I tillegg ønsker vi å knytte til oss en populær jenteblogger (helst lokalt forankret).

Mulige problemstillinger:
Forholdet mellom å være en skriver og en leser. Er bloggere også lesere? Hvilket ansvar har man som blogger? Hvilket ansvar har leseren? Hva slags litterær sjanger er blogging? Hvorfor velger jenter blogger fremfor bøker? Hva kan vi som formidler skjønnlitteratur lære av denne fasinasjonen? Er blogging en ungdomskultur? Bloggernes innflytelse på identitetsdanning?

Etter at konseptet er utviklet og prøvd ut, vil forestillingen kunne tilpasses til bibliotek i hele landet.