Bli kjent med Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket er et nettbasert bibliotek med bøker på flere av migrantspråkene som snakkes i Norden.

Verdensbiblioteket er et nettbasert bibliotek med bøker på flere av migrantspråkene som snakkes i Norden. Biblioteket er tilgjengelig for alle i Norge eller Sverige og tilbyr både lydbøker og e-bøker. Siden lanseringen har biblioteket vokst med et ekstra språk, mens utvalget av allerede eksisterende språk er utvidet med nye titler.

Hvordan virker det?

I Verdensbiblioteket strømmes bøkene direkte på nettsiden via mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. For å begynne å lese trenger du bare en brukerkonto, som enkelt opprettes ved hjelp av en e-postadresse. De som vil lese og lytte trenger derfor ikke lånekort, noe som gjør fremgangsmåten enkel for de som vil lese og lytte umiddelbart.

Bøkene i Verdensbiblioteket er sortert i bokhyller etter språk. Når en bruker kommer inn på nettsiden, blir han bedt om å velge en bokhylle basert på språket han ønsker å lese på. Vel inne i bokhyllen kan utvalget sorteres ut fra en rekke kategorier.

Hvilke språk?

Verdensbiblioteket tilbyr bøker på de migrantspråkene som lesere i de nordiske landene kan ha ekstra problemer med å finne bøker på, og hvor lokale folkebibliotek ofte har vanskeligheter med innkjøp. Formålet med Verdensbiblioteket er å gjøre tilgangen til litteratur på migrantspråk mer likeverdig over hele Sverige og Norge.

I dag er finnes det lydbøker og e-bøker på 17 språk. Det siste tilskuddet er amharisk, som snakkes blant annet i Etiopia. Ved lanseringen av den amhariske bokhyllen i mai 2023, hadde de 18 e-bøker for barn.

 – Det var helt naturlig for oss å legge amharisk til tjenesten. Det er et stort språk med mange lesere, og det er en utfordring å finne nok litteratur til folkebibliotekene. Vi håper at dette vil gjøre det lettere for folk som snakker amharisk å finne noe å lese, sier Thomas Olsen, prosjektleder for Verdensbiblioteket. 

Verdensbiblioteket har ikke bøker på de nasjonale minoritetsspråkene. For å dekke det behovet finnes andre tjenester. Verdensbiblioteket har heller ikke bøker på språk som snakkes av mange som har flyttet til Norge og Sverige fra andre land, men der tilgangen til bøker i folkebibliotekene generelt er god, for eksempel tysk eller fransk. 

Arbeidsgruppen følger tett med på både statistikk og verdenshendelser for å tilpasse språkspekteret slik at det møter behovene. For eksempel ble en ukrainsk bokhylle lansert i Verdensbiblioteket våren 2022 som svar på at Russlands angrepskrig mot Ukraina var forventet å resultere i et stort antall ukrainsktalende flyktninger i Norden. 

https://verdensbiblioteket.no/

Utvalg av bøker

Samtidig som arbeidsgruppen jobber med å utvikle nye språkbokhyller og utvikle tjenesten teknisk, utvides utvalget av bøker på eksisterende språk kontinuerlig. Kontakt med bokforlag fra hele verden er en stor del av arbeidet. Gjennom lisensavtaler inngått direkte med forlagene får Verdensbiblioteket tillatelse til å ha bøkene i tjenesten i en begrenset periode. Arbeidsgruppen signerer nye lisenser, fornyer gamle lisenser og erstatter titler når fornyelse ikke er mulig. Den beste måten å holde styr på når nye titler og språk lanseres er å følge Verdensbiblioteket på Facebook.

Hjelp målgruppen med å finne Verdensbiblioteket

 Fordi Verdensbiblioteket kun eksisterer digitalt, mangler mange av kontaktpunktene med målgruppene som de fysiske bibliotekene har. Derfor kan du som jobber på et folkebibliotek spille en viktig rolle i å hjelpe folk å finne Verdensbiblioteket og utvalget av e- og lydbøker som tjenesten tilbyr. Fortell gjerne besøkende eller andre du møter i arbeidshverdagen om Verdensbiblioteket! 

På nettsiden til Verdensbiblioteket er finnes det kommunikasjonsmateriell for nedlasting for utskrift eller deling på nettet og sosiale medier. En god måte å informere på er å lenke til Verdensbiblioteket fra bibliotekets nettside. Alle innlegg som Verdensbiblioteket lager i sine sosiale medie-kanaler kan også deles fritt av alle.

Arbeidet med Verdensbiblioteket startet i Danmark i 2014 som et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, Norge og Sverige. Tjenesten ble lansert for brukere i 2016.

 I 2020 ble tjenesten relansert med nytt utseende og nye funksjoner.

Siden årsskiftet 2021/2022 er tjenesten ikke lenger tilgjengelig i Danmark. Verdensbiblioteket drives og utvikles av en arbeidsgruppe spredt mellom Norge og Sverige, og tjenesten er tilgjengelig i de to landene.

Bibliotekene i Malmö har i oppgave å drive tjenesten i samarbeid med Stockholms stadsbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Tjenesten er finansiert av Det Kongelige Bibliotek og Kulturrådet, som en del av satsingen Stärkta bibliotek, samt av Nasjonalbiblioteket i Norge.

Det er bøker på følgende språk på Verdensbiblioteket: albansk, amharisk, arabisk, assyrisk/syrisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, kurdisk, persisk/dari, polsk, somali, thai, tigrinja, tyrkisk og ukrainsk.

Relatert informasjon