Digitalt påfyll : Biblioteksøk

Joep Aarts fra Nasjonalbiblioteket og Monica Skybakmoen fra Bibliotek-Systemer (som drifter Biblioteksøk på vegne av Nasjonalbiblioteket) gir en kort introduksjon til Biblioteksøk og svarer på spørsmål.

Biblioteksøk skal gi én inngang til norske bibliotekkataloger, mulighet til å låne litteratur fra alle norske bibliotek, og gi direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket.

Men hvordan fungerer Biblioteksøk egentlig? Hvordan fungerer algoritmene som ligger bak? Og hvor fører låneveiene oss hen?

Joep Aarts, Monica Skybakkmoen

Videoen er et opptak fra 23. mai 2024

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Påfyllene kan ses i opptak på Bibliotekutvikling.no