Trinn for trinn -Hvordan gi brukere tilgang til digitaliserte aviser?

Veiledning til hvordan du som bibliotek kan gi brukerne tilgang til en rekke digitaliserte aviser i nettbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har en nesten komplett samling av aviser utgitt i Norge. Omtrent halvparten av disse er digitalisert, og brukerne kan søke i det digitaliserte materialet på Nettbiblioteket. Men ikke alle avisene er tilgjengelig for alle i fulltekst, på grunn av opphavsrettigheter.

Nasjonalbiblioteket har forhandlet fram en egen tjeneste som lar brukere av norske bibliotek lese en rekke aviser på sin egen maskin via login.

Det er det enkelte bibliotek som må gi sine brukere denne utvidede tilgangen til materialet, via et brukernavn og passord som biblioteket får fra Nasjonalbiblioteket.

Hvordan får brukeren tilgang?

For bibliotekansatte:

Du som jobber i bibliotek, logger inn på nb.no/syn med det samme biblioteknummeret og passordet som du logger på BaseBibliotek med.

Skjermbildet som møter deg inne på nb.no/syn

Her genererer du dagens passord.

Skjermbildet for å generere passord inne på nb.no/syn

Brukernavnet som skal benyttes for å tilgang til Avistjenesten består av biblioteknummeret til ditt bibliotek, etterfulgt av @genbib.nb.no

Du kan gå inn og se passordet og henge det opp i biblioteket, slik at alle ansatte og brukerne kan se det. Brukerne kan forlate lokalene med passordet, og benytte det på egen maskin der de ønsker det.

Brukerne må på biblioteket for å få passordet.

For brukeren

Brukeren logger på Nettbiblioteket ved å trykke Logg inn øverst i høyre hjørne på nettsiden nb.no/search med brukernavnet og passordet du har gitt dem.

Skjermdump av https://www.nb.no/search
Skjermbildet inne i på nb.no/search der brukeren legger inn epostadresse som er biblioteknummeret til deres bibliotek, etterfulgt av @genbib.nb.no – og dagens genererte passord

Hvilke aviser får brukeren tilgang til?

Tjenesten er basert på avtaler med de ulike avisene, så det vil fortsatt være aviser de ikke kommer inn på. De får likevel tilgang til langt flere enn de som ligger i Nettbiblioteket.

Avisene er tilgjengelig fra 14 dager etter utgivelsesdato.

Artiklene kan lastes ned som pdf, og lagres eller skrives ut.

Nasjonalbiblioteket har en liste over hvilke aviser som blir tilgjengelig gjennom tjenesten.

Bestille enkeltartikler og sider fra aviser som ikke er tilgjengelig i Avistjenesten

Depotbiblioteket er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket som også leverer kopier av avissider. Ved behov leveres digitale kopier av avissider. For digitale årganger nyere enn 1920 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant. Brukeren må da først innhente tillatelse hos utgiver.

Oppdatert prisliste og mer informasjon om bestilling av enkeltaviser finner du her.

Avistjenesten kan også kontaktes ved å sende en mail til avis@nb.no.

Lignende ressurser