Ibbys høstkurs

Presentasjon av årets barne- og ungdomslitteratur.

IBBY – International Board on Books for Young People tilbyr et dagskurs der de presenterer årets barne- og ungdomslitteratur. Både fagbøker, bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker får ett foredrag på en time hver. Formidlerne viser en presentasjon på skjerm samtidig som de forteller kort om hver bok de presenterer.

Kursets målgruppe er barne- og ungdomsbibliotekarer, skolebibliotekarer og andre som er interessert i å bli oppdatert på barne- og ungdsomlitteratur. Hvem som er kursholdere vil variere fra år til år. Dagskursene tilbys hvert år i oktober og november.

Det er fint om rommet kurset holdes i har plass til både stoler og bord. Det skal noteres mye under disse kursene. Foredragsholderne behøver mikrofon og det må være mulighet til å vise presentasjon på storskjerm.

Om Ibby

IBBY – International Board on Books for Young People

IBBY (grunnlagt i 1953) er en verdensomspennende ideell organisasjon, hvis mål er å gi barn og unge, uansett hvor de bor, tilgang til bøker og å la bøker bygge bro mellom mennesker og kulturer. Det fins nasjonale seksjoner i nesten 80 land. Medlemmene er forfattere, illustratører, bibliotekarer, pedagoger, forleggere, forskere og andre som tror på bokens, bildets og fortellingens betydning for barn og unge i hele verden. Se www.ibby.org

IBBY Norge

IBBY Norge ble grunnlagt i 1956.  Siden da har vår hovedaktivitet vært informasjonsarbeid, der høstkursene med forelesere som reiser Norge rundt står sentralt. Vi nominerer norske forfattere og illustratører til H.C. Andersen Awards og til ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award). IBBY Norge deler annethvert år ut Askeladdprisen, en ærespris til enkeltpersoner, grupper eller institusjoner som har bidratt til fremme av god barne- og ungdomslitteratur. I tillegg arrangerer vi ulike arrangementer for medlemmene: debatter, tema- og forfattermøter. IBBY Norge drives på frivillig basis, av et styre som velges hvert år.