Konferansen Nordic Libraries Together

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:60 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Mål

Bergen Offentlige Bibliotek og Bibliotekutvikling Vestland ønsker å arrangere konferansen Nordic Libraries Together i løpet av to dager i november 2022.

Målet for konferansen er å:
– Øke interessen for bibliotekutvikling
– Skape en bibliotekfaglig møteplass for innovative prosjekter
– Inspirere til internasjonalt samarbeid innen Norden
– Inspirere til internasjonalt bibliotekfaglig engasjement I Norge

Beskrivelse

Den første Nordic Libraries Together ble arrangert i Malmø 18.-19. november 2021 med hashtaggen “Empowering society”. Planen er at konferansen skal arrangeres årlig, og rullere mellom de nordiske landene. Arrangørene i 2021 var Malmø Stadsbibliotek, Skåne länsbibliotek, Helsingborg stadsbibliotek samt en gruppe IFLA-eksperter fra alle nordiske land som var de opprinnelige initiativtakerne til konferansen. I november 2022 ønsker Bergen Offentlige Bibliotek i samarbeid med Bibliotekutvikling Vestland å arrangere den andre konferansen i rekken.

Begge arrangørene i år har ansatte som er aktive i internasjonalt samarbeid gjennom IFLA. I planleggingen av ny konferanse ønsker vi å sette ned en referansegruppe, med deltakere fra nordiske bibliotek som er aktive i relevante komiteer i IFLA. Slik kan vi sikre best mulig nordisk representasjon både blant bidragsytere og deltakere. Initiativtakerne og arrangørene fra 2021 er også med å gi innspill til form og forbedringer, slik at en sikrer kontinuitet. Programkomiteen i Bergen vil være i dialog med denne referansegruppen. Vi ønsker også å invitere inn de nordiske bibliotekforeningene til samarbeid, slik at det spres informasjon om konferansen i de involverte landene.

Nordic Libraries Together er tenkt som et nettverksmøte der inviterte bidragsytere presenterer aktuelle prosjekt fra sine bibliotek, og holder tilhørende idémyldringer og workshops. Fokuset vil være på best practice for folkebibliotek i samarbeid med andre aktører, og gode eksempel på at folkebibliotek har tatt et samfunnsansvar utover den tradisjonelle bibliotekrollen for å styrke lokalsamfunnet og demokratiet. I disse programpostene ønsker vi å løfte frem innovative prosjektideer, hvor også konferansedeltakere fra de mindre bibliotekene i Norden kan ta med seg hjem inspirasjon og ideer til utvikling i egne bibliotek. Det vil også bli arrangert en minglekveld på Bergen Offentlige Bibliotek etter første konferansedag, slik at det blir rom for å skape nye kontaktpunkter.

Bibliotekutvikling Vestland planlegger å hente inn to europeiske eksperter innen feltet til konferansen i Bergen via Erasmus+programmet. Slik vil konferansen også by på impulser fra Europa. Både folkebibliotek, fylkesbibliotek og UH-sektoren i Bergen har vært aktive deltakere i IFLA gjennom en årrekke, og vi vil gjerne bidra til at interessen for bibliotekutvikling utover nasjonalt nivå blir større i det norske miljøet.

Nordic Libraries Together er tenkt som en arena for samarbeid og utvikling. Konferansen dekker reise og opphold i to netter samt måltider for forelesere og bidragsytere. Det utbetales ikke honorar. Konferansen vil bli strømmet. De som deltar fysisk på konferansen vil betale en mindre deltakeravgift som dekker måltider, mens det ikke vil være noen avgifter forbundet med digital tilgang. Konferansen er planlagt på engelsk for å kunne ha deltakere fra hele Norden.

Nordic Libraries Together er tenkt arrangert 10.-11. november 2022. Den blir delvis holdt på Bergen Offentlige Bibliotek og delvis på hotell. I 2021 samlet konferansen 60 fysiske deltakere i Malmö, og 40 deltakere digitalt. I Bergen i 2022 er målet å samle 100 fysiske deltakere, og 80 digitale.