Podkasten «Den hemmelige hyllen»

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

1. Å øke interessen for glemte litterære perler, nyere så vel som gamle, ved å fremme bøker som har hatt lave ut utlånstall over lengre tid, og som vi mener fortjener å bli lånt og lest oftere.

2. Å videreutvikle bibliotekets tilbud for digital litteraturformidling gjennom podkast, og styrke vår rolle som arena for tilgjengelig, engasjerende og ikke-kommersiell litteraturformidling.

3. Å samarbeide med bibliotekarer og formidlere på tvers av filialer, og skape et inkluderende forum der vi kan heve kompetansen rundt digital formidling og bli tryggere på podkast som format til litteraturformidling.

Beskrivelse

Hvert år utgis hundrevis av bøker på det norske bokmarkedet, men det er bare en brøkdel av disse som får oppmerksomhet i mediene og som klarer å nå ut til et bredt og variert publikum. Hvilke bøker som når ut, og hvilke som ikke gjør det, har sjeldent å gjøre med kvalitet og leserappell alene, men skyldes ofte andre grunner: Begrenset spalteplass til anmeldelser i avisene, manglende kommersiell appell for bokhandlerne, og begrenset kapasitet hos leserne til å holde oversikt over alt som gis ut.

Bibliotekene er en av få aktører i bokbransjen der vi har lett tilgang til et stort utvalg av «glemte» bøker. Mens bokhandlere ofte kun har plass til nyere utgivelser og et selektivt utvalg eldre bestselgere og klassikere, sitter bibliotekene på store og varierte samlinger som også inkluderer de bøkene som ikke har hatt noe særlig kommersiell suksess, som har blitt oversett i offentligheten og glemt av leserne – men som ikke desto mindre har høy litterær kvalitet og potensiale til å nå ut til flere lesere, om de først hadde fått sjansen.

Som folkebibliotek er vi ikke bundet av salgstall og kommersielle interesser. Derfor har vi også et ansvar til å fremme bøker og forfatterskap vi mener er gode, ikke bare de vi vet selger bra og som allerede er populære fra før. Å gi disse glemte perlene fra boksamlingen vår en ny sjanse, er akkurat det vi på Bergen Offentlige Bibliotek ønsker å gjøre med en ny, egenprodusert podkastserie: «Den Hemmelige Hyllen».
Ved hjelp av denne podkasten ønsker vi å gi nytt liv til kvalitetsbøker, og samtidig styrke bibliotekets posisjon som arena for uavhengig og ikke-kommersiell litteraturformidling. Vi anser denne podkasten dessuten som en gylden anledning til å aktivere formidlere på tvers av filialene våre, slik at det også blir et forum der vi kan lære av hverandre og bli tryggere på formidlerrollen og podkast som format til formidling. Vi ønsker at podkasten skal bli et inkluderende tiltak som fremmer samarbeid mellom filialene, som bibliotekarene føler eierskap til, og som kan være med å løfte nivået for litteraturformidling i hele organisasjonen.

Om podkasten «Den hemmelige hyllen»:

«Den Hemmelige Hyllen» er en ny, månedlig podkast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Målet med podkasten er å fremme utvalgte skjønnlitterære verk for voksne som har hatt relativt lave utlånstall over lengre tid, og som vi mener bør lånes og leses mer. Disse kan være glemte klassikere, norske debutanter som har blitt oversett i offentligheten, og andre interessante verk fra inn- og utland som vi mener har høy litterær kvalitet og som fortjener å få en bredere leserskare.

Vi mener podkast-formatet egner seg perfekt til lavterskel og engasjerende litteraturformidling: Den tillater oss å snakke om bøker på en nyansert og naturlig måte, og samtidig nå ut til flere potensielle lesergrupper. Vi merker at våre eksisterende podkaster fra Bergen Bibliotek (BOBcast) når ut bredt, og vi håper at mange som allerede hører på oss, vil la seg friste til å høre på Den Hemmelige Hyllen og oppdage noe nytt og uventet. Vi ønsker å fremme dikt- og novellesamlinger så vel som romaner.

Gjennomføring

Til hver episode samles tre bibliotekarer fra ulike filialer i Bergen, og til en samtale om 3 glemte perler. Hver gjest presenterer en selvvalgt bok fra samlingen som de brenner for. Vi setter av sirka 5 minutter per bok, slik at hver episode blir mellom 15 og 20 minutter. Målet er å snakke om bøkene på kortfattet og poengtert måte, slik at det blir mest mulig tilgjengelig og engasjerende for lytterne. Med en lengde på ca. 15-20 minutter, håper vi å skape en podkast med lavterskel litteraturformidling som er perfekt å høre på mens man sitter på bussen eller trikken – på vei til biblioteket, for eksempel.

Bergen Bibliotek har allerede laget to pilotepisoder, for å teste ut formatet. En av disse har allerede blitt lagt ut på våre kanaler, den andre er ennå i produksjonsfasen. I den første pilotepisoden deltok tre bibliotekarer fra Hovedbiblioteket, som snakket om bøker av Pål Norheim, Iris Murdoch og Bruno Schultz. I den andre pilotepisoden deltok to bibliotekarer fra Hovedbiblioteket og en fra Fyllingsdalen Bydelsbibliotek, og vi snakket om bøker av Vibeke Tandberg, Ingvild Burkey og Gary Shteyngart. Hver episode ble en kombinasjon av kortfattet bokpresentasjon, høytlesning og samtale, akkurat slik vi så for oss.

Vi søker om tilskudd til å gjennomføre 10 episoder i året framover, dvs. 1 episode per måned, med unntak fra sommermånedene juli og august. Hver episode møtes forskjellige bibliotekarer, og de står selv fritt til å velge bøker, så lenge de passer inn i konseptet. Det overordnede redaksjonelle ansvaret ligger hos litteraturformidlerne Joanna Pacula og Robin Van de Walle på Hovedbiblioteket. Podkastene blir spilt inn i studioet på Hovedbiblioteket, og blir produsert av lydteknikerne våre.

Podkastepisodene blir lagt ut på Spotify, Soundcloud og nettsiden vår, og vil bli promotert på våre sosiale mediekanaler.