Bøkenes kretsløp – digital formidling av hvordan litteraturen lever i byen

Prosjekteier:Bergen bibliotek
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Tiltaket "Bøkenes kretsløp" skal:

- Fornye bibliotekets rolle som litteraturformidler ved å ta formidlingen ut av biblioteket og inn i lokalsamfunnet
- Utforske hvordan litteraturen lever i nærområdet og de ulike måtene bøker blir brukt, og ved dette aktivere helt nye målgrupper
- Belyse bibliotekets rolle, relevans og potensial som kulturell arena, og formidle samlingen som del av et større nettverk av litteraturopplevelser
- Utveksle og forsterke digital formidlingskompetanse både internt og gjennom samarbeid med andre storbybibliotek

Prosjektet skal vise frem lokale litteraturmøter og leseengasjement digitalt på film og video, og man vil da ha mulighet til å måle effekten med seertall og respons. Profesjonaliseringen av den digitale formidlingen vil ha en langsiktig effekt for bibliotekets evne til å nå ut til publikum. Med et oppsøkende format som trekker formidlingen ut av selve biblioteket, vil tiltaket tilgjengeliggjøre biblioteket både fysisk og digitalt.

Beskrivelse

«Bøkenes kretsløp» er en serie med episoder i videoformat som tar utgangspunkt i biblioteket for å formidle hvordan litteraturen lever i byen. Hva er bøkenes nettverk? Hvor og hvordan engasjeres vi av bøker, litteratur og lesning i dag? Prosjektet skal aktivisere og styrke digital formidlingskompetanse både internt og mellom samarbeidspartnerne. Det vil innebære idéutvikling, idéformidling og kreative arbeidsmetoder for å skape interessant innhold som kan brukes i flere arenaer. Tiltaket vil skape utvikling av nåværende digital formidlingskompetanse ved å skape erfaring med formidling i lengre filmformat, med produsert og omfattende innhold som krever godt samarbeid mellom bibliotekets formidlere og eksterne aktører.

Bibliotekets formidlere vil være ledd mellom publikum og bøkene. Vi utforsker nærområdet og forskjellige «bokstopp» som viser bøkenes reise i lokalsamfunnet:

- Biblioteket
- Skrivekunstakademi
- Forlag
- Trykkeri
- Skolebibliotek
- Selvstendige bokhandler
- Lesesirkler
- Markeder og festivaler som «Bergen Art Book Fair» og Kapittel-festivalen
- Gater eller områder representert i lokal litteratur
- Lesekiosker

Formidlerne kan også snakke med lokale forfattere og diskutere områdets tilknytning til litteratur med kritikere eller akademikere. Episodene vil være en guide som skal oppmuntre seere til å betrakte bøker med nytt blikk. «Bøkenes kretsløp» skal utforske:

1) De ulike måtene bøker er synlig i nærmiljøet
2) Reisen fra idé til skriving, forlag, trykkeri, bokhandel og bibliotek
3) Hvor man kan henvende seg for å starte eller utvikle sitt leseengasjement

Bergen bibliotek, Sølvberget bibliotek og kulturhus og Bærum bibliotek produserer hver sin episode av «Bøkenes kretsløp» med sine formidlere. Utformingen og planleggingen utføres i samarbeid mellom de tre bibliotekene. Budsjett vil gå til frigjøring av personale for prosjektkoordinering, prosjektledelse, formidling, filming, klipping og annet etterarbeid.

Fremdriftsplan

Februar: oppstartsmøte med prosjektkoordinator, prosjektledere og formidlere med idéutvikling og diskusjon
Mars- april: møte annenhver uke i startfasen med konkretisering av konsept, utforming, planlegging av innhold, kontakt med eksterne aktører
Mai: produksjon og post-produksjon. Erfaringsutveksling, utvikling av digital strategi
Juni: publisering, deling og oppfølging
August: Intern oppsummering
September: Evaluering og rapport

Tiltaket kan videreføres. Det er nok aktuelle «bokstopp» til å videreføre prosjektet med nye episoder. Man vil også kunne undersøke nye aspekter av lesing i lokalsamfunnet, som for eksempel ved å engasjere seg direkte med publikum om hva de leser, og gå i dialog om deres forhold til bøker. «Bøkenes kretsløp» vil også kunne brukes på skoler i undervisningsarbeid, og i læringsarenaer utenfor selve biblioteket. Her vil det kunne aktivere nye målgrupper som bibliotekbrukere, men også som lesere mer generelt.